Bidragsregler för Studieförbund

Studieförbunden arbetar med folkbildning i bred mening. I Hultsfred har vi ett tiotal studieförbund med verksamhet inom kommunen.

Studieförbunden i Sverige har en närmare hundraårig historia och de har ett omfattande statligt stöd. Därutöver får de i de flesta fall både regionalt och kommunalt stöd. Hultsfreds kommun stödjer studieförbunden för att de bidrar till att människor på sin fritid kan skaffa sig nya kunskaper, delta i skapande verksamhet, få nya kontakter och upplevelser.

Hultsfreds kommun följer de riktlinjer som anges av Folkbildningsrådet.
Hultsfreds kommuns stöd till studieförbunden syftar till att ge dem möjligheter
att utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.
Kommunbidraget utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala organisation och verksamhet har godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet.

Bidragsregler och ansökan för studieförbunden hittar du nedan.

Vid frågor kontakta: ingela.heldebro@hultsfred.se