Bibliotekets taxor

Avgifter på biblioteket 2024

Antagna av
Kommunfullmäktige
2023-11-06

Avgifter Kostnad Undantag och kommentarer
Försenad återlämning av fjärrlån 5 kr per vecka och bok, ljudbok etc. Max 100 kr/tillfälle. Gäller inte personer under 18 år.
Skadad/försvunnen bok 255 kr Vuxen (gäller alla – målsman betalningsskyldig)
Skadad/försvunnen bok 153 kr Barn (gäller alla – målsman betalningsskyldig)
Skadad/försvunnen cd 153 kr Gäller alla – målsman betalningsskyldig
Skadad/försvunnen ljudbok 255 kr Gäller alla – målsman betalningsskyldig
Skadad/försvunnen tidskrift 77 kr Gäller alla – målsman betalningsskyldig
Skadad/försvunnen dvd/TV-spel 408 kr Gäller alla – målsman betalningsskyldig
Skadat/försvunnet fjärrlån Förlorade fjärrlån, multimedier och unika böcker ersätts till återanskaffningspris.
Förnyat lånekort 10 kr Första kortet är alltid gratis
Fjärrlån 20 kr
Fjärrlånekopior Artiklar. Faktisk kostnad
Kopior A4 1 kr Dubbelsidigt 2 kr
Kopior A3 2 kr Dubbelsidigt 4 kr
Kopior färg A4 3 kr Dubbelsidigt 6 kr
Kopior färg A3 6 kr Dubbelsidigt 12 kr
Lokaler bibliotek
Bönan 150 kr/h Maxtaxa 1200 kr/dag
Bönan inkl. teknikvaktmästare 410 kr/h Maxtaxa 3280 kr/dag
Bönan intern/föreningspris 80 kr/h Maxtaxa 640 kr/dag
Bönan intern/föreningspris inkl teknikvaktmästare 330 kr/h Maxtaxa 2640 kr/dag
Blackboxen 200 kr/h Maxtaxa 1600 kr/dag
Blackboxen inkl teknikvaktmästare 460 kr/h Maxtaxa 3680 kr/dag
Blackboxen intern/föreningspriis 100 kr/h Maxtaxa 800 kr/dag
Blackboxen intern/föreningspris inkl teknikvaktmästare 360 kr/h Maxtaxa 2880 kr/dag