Beviljade integrationsprojekt

checkmate-1511866_1920Schackpjäser på ett brädeFoto: Gratisbild från Pixabay

Kultur -och fritidsförvaltningen har beviljat pengar till föreningar i kommunen.

Listan över beviljade projekt kommer att kompletteras efter hand.

Beviljade bidrag 2019

 • Hultsfreds Hembygdsförening 25 000 kr. Föreningen har haft och har till hösten ett antal kulturella möten inbokade i Folkets park i Hultsfred. Tanken är att alla boende i samhället ska kunna träffa varandra under trevliga former.
 • Hultsfreds Schackklubb 11 000 kr. Föreningen fortsätter sitt arbete med att lära kommunens ungdomar att spela schack. I år har det varit 150 elever i årskurs 4 som har deltagit i verksamheten. Bidraget är till lokalhyror, resor och material.
 • Missionskyrkan Järnforsen 25 000 kr. Föräldrar i Järnforsen bedriver ungdomsgård i kyrkans lokaler. Ungdomsgården bedrivs helt ideelt där föräldrar turas om att vara på plats på fredags kvällarna. Bidraget är till materiell och utrustning till den verksamheten.
 • IF Hebe beviljade 26 900 kr för inköp av busskort till ungdomar boende i Hultsfred. För att de själva ska kunna ta sig till sin fotbollsträning i Silverdalen.
 • Virserums SGF fotbollssektionen 40 000 kr. Sektionen vill skapa bättre möjligheter för fler personer med utländskt påbrå att aktivt vara en del av föreningen. Detta genom att föra ett utvecklingsarbete för att nå fler barn och ungdomar som tillhör målgruppen.

Beviljade bidrag 2018

 • Hultsfreds fotbollsklubb 35 000 kr. Klubben ska försöka få med  föräldrarna till barnen, i verksamheten. Lära alla föräldra hur viktiga de är och hur klubben fungerar.  Samt att även förmedla hur viktigt det är att de deltar i verksamheten. Klubben ska översätta deras handbok till de viktigaste språken. Varje ungdomslags föräldrar samlas sedan till samtal omkring handboken vid några tillfällen om året.
 • Sport Klubben Lojal 40 000 kr. Projektet är en fortsättning på 2017 års projekt. Pengarna används till fotbollsverksamhet, material, träningskläder, fika och språkverksamhet under år 2018.
 • Hultsfreds Schackklubb 36 000 kr. Projektet är en fortsättning på föregående års projekt. Målet är att lära alla 4:e klassare att spela schack. Arrangera olika tävlingar. Inköp av schackklockor till skolorna. Samt att erbjuda schack i klubblokalen en gång per vecka.
 • Idrottsföreningen Hebe 15 720 kr. Föreningen har 12 stycken ungdomar från Hultsfred som vill spela fotboll i Silverdalen. Bidraget ska användas till busskort, för att underlätta för ungdomarna med resorna dit.
 • Kalvkätte trädgård 60 000 kr. Föreningen ska samverka med undervisningen Svenska för invandrare. De ska ha guidade visningar samt starta ett odlingsprojekt med “kolonilotter” tillsammans med flyktingar som är bosatta i kommunen.

Beviljade bidrag 2017

 • Målilla Frikyrkoförsamling 50 000 kr. Projektet är en fortsättning på det projektet som startades under 2016. Redovisningen av det projektet visade ett gott resultat, därför beviljas det pengar till enfortsättning av projektet.
 • Hultsfreds Schackklubb 25 000 kr. Projektet är en fortsättning på det projekt som startades 2016. I det här projektet riktar man in sig på att alla elever i årskurs 4 ska lära sig spela schack. Under en säsong deltar ca 200 elever i skolan och i Klubbens ungdomsverksamhet.
 • Smalspåret Växjö-Västervik 24 000 kr. Projektet går ut på att lära ut om natur och kultur längs spåret. Att försöka få asylsökande flyktingar ta del av föreningens aktiviteter. Och att de ska få komma ut i naturen och lära sig mer om järnvägen, naturen och allemansrätten. Projektet är ett samarbete mellan Vuxenskolan och Röda korset i Virserum. Pengarna används till ersättning för dressincyklarna, mat och dryck samt till ett broschyrmaterial.
 • Mission kyrkan i Järnforsen 15 000 kr.  Pengarna ska användas till att ordna en trygg plats, där alla ungdomar i Järnforsen ska kunna träffas.  Lokalen kommer att vara öppen en kväll i veckan och vänder sig till ungdomar i åldern 10-18 år. Det beviljade bidraget kommer att användas till lokalhyra och material till verksamheten.
 • Virserums Röda korskrets 63 000 kr. Föreningen bjuder in de asylsökande flyktingar som finns i Virserum till sin verksamhet. De hyr en lokal där de har svenskundervisning med de vuxna och under den tiden, lek och hobbyverksamhet med barnen. Bidraget som de är beviljade, är till hyra av lokal och material för verksamheten.
 • Virserums konsthall 57 000 kr. De ska tillsammans med asylsökande konstnärer som är boende i Virserum, skapa en öppen ateljé och en utställning. De ska ordna olika aktiviteter under året, där det ska focuseras på Syrisk konst och kultur.
 • IOGT-NTO Ledstjärnan 45 000 kr. Det här är en fortsättning av förra året projekt “Kvinnoringen” i Virserum. De som är aktuella för projektet är även denna gång  alla kvinnor och deras barn. De ska i projektet få lära känna det svenska samhället genom ett naturligt kvinnonätverk. Bland annat genom samtal, att anordna samkväm med fika och ordna pyssel tillsammans med barnen. De träffas en gång per vecka i Ordenshuset.
 • Hultsfredsbygdens Ridklubb 60 000 kr.  För att fortsätta sitt arbete med att kunna skapa nya grupper och ge lektioner för nyanlända ungdomar.  Att arbeta med ökad social samvaro men även lära sig att umgås med hästar. Det här projektet är en fortsättning av förra årets projekt.
 • Hultsfreds gymnastikklubb, 32 000 kr till att öka antalet nyanlända medlemmar i sin förening. Det ska de försöka göra, genom att översätta sin hemsida till arabiska. De vill starta fler barngrupper i dans och i parkour. Föreningen ska även försöka få nya flerspråkiga ledare.
 • Mörlunda sport och gymnastikförening 40 000 kr  till att integrera nyanlända ungdomar i föreningen. Föreningen har kontakt med ungdomar på asylboenden i Målilla och Hultsfred som är intresserade av att spela fotboll i Mörlunda.
 • Sport Klubben Lojal 40 000 kr. Det här bidraget är till för att föreningen ska kunna fortsätta förra  årets projekt.  Men de ska försöka få igång ytterliggare en träningsgrupp och få fram ledare i fotboll. Föreningen ska även försöka få igång en grupp, som kan vara med och jobba med skötseln av Ekensved.
 • Målilla Motorklubb 49 000 kr. Bidraget är till för att nyanlända ungdomar ska kunna tillsammans med svenska ungdomar, få möjlighet att prova på att köra knattespeedway. Genom detta ska de få lära sig våra svenska grunder och att använda det svenska språket.
 • Hultsfreds bordtennisklubb 7000 kr. Pengarna ska användas till att köpa in bordtennisrack för nybörjare, bollar, bollhåvar och nät. Samt till hyra av lokal, för att även kunna spela under sommaren tills säsongen börjar igen till hösten.

 

Beviljade bidrag 2016

 • Kalvkätte frilufts- och trädgårdsförening 50 000 kr. Till att planera och ordna odlingslotter i trädgården eller i närheten av den. Föreningen samarbetar med studieförbundet Vuxenskolan i projektet.
 • Sport Klubben Lojal 40 000 kr. För att kunna utveckla ett samarbete inom fotbollens värld. Föreningen har ett samarbete med ett HVB-hem i Vena. För att ge ungdomarna ett ökat socialt samvaro på orten. Men även för att ge dom en inslussning  in i föreningens verksamhet.
 • Hultsfredsbygdens Ridklubb 60 000 kr.  För att kunna skapa nya grupper och ge lektioner för nyanlända ungdomar. Och att arbeta med ökad social samvaro men även lära sig att umgås med hästar. Projektet pågår sedan i våras.
 • IOGT-NTO Ledstjärnan 45 000 kr. Till ett projekt som heter “Kvinnoringen” i Virserum. De som är aktuella för projektet är svenska och utländska kvinnor och deras barn. De ska i projektet få lära känna det svenska samhället genom ett naturligt kvinnonätverk. Bland annat genom samtal, att anordna samkväm med fika och ordna pyssel tillsammans med barnen. Men  de ska även kunna få hjälp med papper och besök hos myndigheter.
 • Syriska svenska föreningen i Hultsfred 25 000 kr. För att kunna fortsätta  att hjälpa nyanlända ungdomar  så att de kan hitta en meningsfull fritid. Då med koppling till kultur, idrott och samhällsbyggnad. För att ungdomar ska kunna skapa nätverk, så vill de bjuda in föreningar i Hultsfred till  träffar. Där ungdomarna ska kunna skapa kamratrelationer.
 • Målilla Frikyrkoförsamling 46 500 kr. Bidraget ska användas till att hyra minibussar för att de som deltar i projektet även ska kunna ta sig till församlingen i helgerna. Bidraget är även till språkkurser och olika utflykter för deltagarna.
 • Målilla GoIF, bandysektionen 30 000 kr. För att starta en skridskoskola för barn och ungdomar på asylboendet i Målilla. Tanken är att de ska få möjlighet att  möta föreningens medlemmar under lektionerna. Och att det  i förlängningen leder till integration i föreningens ungdomslag.
 • Hultsfreds Schackklubb 10 000 kr. Bidraget ska användas till resor och materialkostnader. Besöka asylboenden och hem för vård och boende (HVB)  för att ge de boende möjlighet att spela schack. Klubben kommer att bjuda in de som bor på HVB hemmen till att de är välkomna till klubblokalen. Där har de möjlighet att träffa klubbens medlemmar och spela schack.
 • Bordtennis klubben Näcken 7300 kr. De erbjuder utlandsfödda barn och ungdomar att få prova på bordtennisspel. Samtidigt då de träffar föreningens övriga medlemmar kan de öva det svenska språket. Beviljat bidrag är till material och lokalhyra.
 • Vena Skytteförening 10 000 kr. Bidraget är till för att kunna ge utlands födda barn och ungdomar möjlighet att prova på skytte tillsammans med föreningens egna medlemmar.
 • Idrottsföreningen Hebe 15 000 kr. Föreningen har under året haft tre ungdomslag i fotboll, där en stor del av spelarna är asylsökande barn och ungdomar.  Bidraget är till materiel och resor.