Betyg och behörighet

Högskoleförberedande- eller Yrkesexamen

Du kan medan du läser hos oss erhålla examen. Om du planerar att läsa till examen är det viktigt att du gör denna plan tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. Räkna dock med att det oftast tar minst fem terminers studier på heltid för att läsa in en examen om du inte har läst någonting på gymnasienivå innan. Har du ett studiebevis eller ett samlat betygsdokument så tar det olika lång tid beroende på hur många poäng som saknas till 2400.

Behörighet

För att bli antagen till högre utbildning krävs vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighetskrav. De är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning d.v.s. en högskoleförberedande examen som omfattar:

 • minst 2250 poäng godkänt
 • minst E i Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • minst E i Engelska 5 och 6
 • minst E i Matematik 1 och E i gymnasiearbetet.

Många utbildningar kräver ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet t.ex:

 • Matematik 3
 • Naturkunskap 2.


Högskoleförberedande examen  inom vuxenutbildningen.

Hela examen omfattar 2 400 poäng. Andelen gymnasiegemensamma, obligatoriska kurser är 1 050 poäng.

Obligatoriska kurserPoäng
Svenska 1/svenska som andra språk 1100
Svenska 2/svenska som andra språk 2100
Svenska 3/svenska som andra språk 3100
Matematik 1b eller 1c100
Engelska 5100
Engelska 6100
Samhällskunskap 1b100
Naturkunskap 1b100
Historia 1b100
Religionskunskap 150
Gymnasiearbete100

Programspecifika dvs riktade mot högskoleförberedande program på gymnasieskolan  (700 p)

Valfria kurser (max 650 poäng)

När du läst 2400 poäng varav godkända betyg 2250 poäng  har du grundläggande behörighet till högskolan.


Yrkesexamen  inom vuxenutbildningen.

Hela examen omfattar 2 400 poäng varav godkända poäng 2250. Andelen gymnasiegemensamma, obligatoriska kurser är 600 poäng.

KursPoäng
Svenska 1/svenska som andraspråk 1100
Matematik 1a100
Engelska 5100
Samhällskunskap 1a150
Historia 1a150
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap50
Gymnasiearbete100

Resterande 1 800 poäng ska till övervägande del bestå av yrkesspecifika kurser. Kurserna varierar beroende på vilken yrkesexamen man vill ha.

För att få en högskolebehörighet måste man komplettera med bl.a. Svenska 2, alt. Svenska som andraspråk 2, och Svenska 3, alt. Svenska som andraspråk 3, samt Engelska 6.


Reel kompetens

Det finns även möjlighet att bli behörig genom prövning av s.k. reel kompetens

För dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har universiteten och högskolorna har tagit fram en gemensam modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Tänk på att det ofta dessutom krävs särskild behörighet för många utbildningar.

Det här behöver du ha:

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

 • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
 • Matematik 1a, b eller c  eller Matematik A
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2  eller Samhällskunskap A
 • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Det är högskolan som bedömer om du kan klara utbildningen med dessa kurser. Reell kompetens sökes på särskild blankett.