Bestämmelser för användande av Hultsfreds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Bestämmelserna antogs av kommunfullmäktige 24 november 2008, § 113.