Beslut att utarbeta ett åtgärdsprogram

Blankett för beslut att utarbeta ett åtgärdsprogram enligt skollagen kap. 3 § 9.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.