Publicerad:

Beslut kring omdaning Stålhagen

default_webben

Kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun har vid sitt senaste sammanträde beslutat att godkänna AB Hultsfreds Bostäders förslag om rivning av fem huskroppar i Stålhagen i Hultsfred, Granitvägen 26, 28, 30, 32 och 34, samt den gamla panncentralen. Detta sedan Migrationsverket avvecklat sin verksamhet i Hultsfreds kommun och lämnar samtliga sina lägenheter i kommunen, 105 i Hultsfred och 45 i Virserum.

Hultsfreds Bostäder har utrett olika alternativ för huskropparna. De bedöms vara i för dåligt skick för att renoveras.

Hultsfreds kommun kommer att delta i finansieringen av rivningen med upp till 13,9 miljoner kronor. Medel till detta tas av det sedan tidigare tillskjutna
aktieägartillskottet till Hultsfreds Bostäder.

Hultsfreds Bostäder kommer att fortsätta utreda olika alternativ för förskolans lokaler på Granitvägen 15 i Hultsfred. När det gäller lägenheterna i Virserum kommer även dessa att fortsätta utredas, men inriktningen är rivning då lägenheterna har stora renoveringsbehov. Man kommer även att ha en fortsatt dialog med Hultsfreds kommun kring vad som ska göras för att utveckla området Stålhagen.

Besluten om rivningar bedöms vara av principiell karaktär och därför ska
kommunfullmäktige ta ställning även i sakfrågan.