Beräkna avgift för plats i förskola eller fritidshem

buisnessBeräkna avgiften

Vad kostar en plats inom barnomsorgen? Här kan du beräkna din preliminära avgift för plats i förskola eller fritidshem. Observera dock att det kan finnas omständigheter som gör att din faktiska avgift kommer att avvika från denna beräkning.

Information om vad som ska räknas in i famljens bruttoinkomst kan du läsa om i riktlinjer och taxa för plats i förskola eller fritidshem. Barnen ska placeras i åldersordning med det yngsta barnet som barn1, det näst yngsta som barn2 o s v.

Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern tre till fem år, vilken bedrivs i förskola av pedagogiskt utbildad personal. Förskolan styrs av förskolans läroplan, Lpfö 98, rev 10. Enligt skollagen är alla tre- till femåringar garanterade en avgiftsfri förskola som startar hösten det år barnet fyller tre år. Allmän förskola omfattar minst 525 timmar om året.
Allmän förskola följer skolans läsårstider.