Bekräftelse av föräldraskap

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Nedan kan ni läsa hur ni gör.

Bekräftelse av föräldraskap under graviditeten

För bekräftelse av föräldraskapet under graviditeten kan ni kontakta kommunen och beställa tid för ett besök hos handläggare. På det bokade besöket gör ni en skriftlig bekräftelse av föräldraskapet. Ni kan också vid detta tillfälle ta ställning till om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet eller inte.

Vad händer sedan?

Kommunen skickar sedan in er föräldraskapsbekräftelse och eventuell anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket. Skatteverket registrerar och fastställer sedan uppgifterna. Ni kan även senare anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

Bekräftelse av föräldraskap efter födseln

Nu kan du bekräfta ditt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida.  Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst:

Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket

Läs mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig på myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds hemsida:

Digital föräldraskapsbekräftelse (mfof.se)

Vad händer om jag inte bekräftar föräldraskapet via e-tjänsten?

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos kommunen. Socialförvaltningen får efter denna tid information från Skatteverket att ni fått barn. Ni kan också själva kontakta kommunen och beställa tid för ett besök hos handläggare.