Publicerad:

”Batteriet” släpps ut på marknaden – kan bli radhus för företag

Lars Gjörloff, Lars Rosander, Tomas Söreling och Joakim Ljungqvist vid området.Lars Gjörloff, Lars Rosander, Tomas Söreling och Joakim Ljungqvist vid området.

Nu startar försäljningen av fastigheten ”Batteriet” i Hultsfred. Det 94 000 kvadratmeter stora området når 6,5 miljoner slutkunder inom fyra timmar och läget lanseras nu skarpt på marknaden.
– Vi skapar en spännande modern hubb av logistik och handel i bästa småländska läge, säger kommunalråd Lars Rosander.

Det är mark på fastigheten ”Batteriet” som företag och verksamheter nu får möjlighet att köpa. Det totalt 94 000 kvadratmeter stora området styckas i flexibla tomter för att passa en bredd av intressenter. Priset på marken har fastställts till 50 kronor per kvadratmeter exklusive anslutningsavgifter.

Fastigheten har en rik historia och under 47 år har här tillverkats batterier, bland annat under varumärket Varta. Fastigheten ägs idag av Hultsfreds kommun och den har förberetts för exploatering genom ett omfattande saneringsarbete.

Under vintern 2019 råder det full aktivitet på området då sista steget av förberedelser för färdigställande pågår. Den pågående detaljplanen väntas antas under våren 2020. Därefter finns möjlighet till köp av mark och ansökan om bygglov.

– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda marknaden ett riktigt bra läge där allt dessutom är förberett. Området finns i vår absolut mest attraktiva entré och med goda, starka grannar. Vi är övertygade om att vi tillsammans med intressenter nu skapar ett mycket attraktivt område, säger Hultsfreds kommunalråd Lars Rosander.

Enligt körtidsanalyser från företaget ESRI, som specialiserat sig på geografiska data, nås området av 6,5 miljoner kunder inom fyra timmar. År 2030 är den siffran 7,1 miljoner om SCB:s befolkningsprognos för området slår in.

Markförsäljningen kommer att göras proaktivt genom personliga kontakter med företag inom utvalda branscher, PR samt via marknadsföring i digitala medier. Ett välgrundat och omfattande prospekt finns framtaget som underlag.

Handelscenter och radhus för företag
Sedan tidigare står det klart att företaget Borgkrona planerar en större etablering i området, ”Handelsplats Oskar”. Satsningen beskrivs som en social arena för möten och konsumtion med en mix av verksamheter inom dagligvaror och sällanköp. Handelsplats Oskar omfattar totalt 40 000 kvadratmeter.

Därtill ser HKIAB, Hultsfreds Kommunala Industri AB över intresset av så kallade ”radhus för företag” på fastigheten. Det hela bygger på ett koncept där en större huskropp byggs för att sedan hyras ut eller styckas av i flera mindre fastigheter där varje mellanvägg agerar tomtgräns. Det gör det möjligt för en småföretagare att hyra eller äga sin egen fastighet likt en bostadsrätt. Radhusen har en generös takhöjd, stor port och möjlighet finns att bygga entresolplan. Som ett första steg kommer ett informationsmöte hållas för intressenter.
Andra grannar som redan finns i anslutning till tomterna på ”Batteriet” är Schenker, logistiktunga IKEA Industry och DSV Roads.

– Det talar sitt tydliga språk, läget liksom hela Hultsfred är en logistisk fullträff. Det blir spännande att se vilka företag och verksamheter som vill vara med och utveckla området ytterligare. Vi har redan under saneringen märkt ett stort intresse för tomterna, säger Lars Gjörloff, utvecklingschef på Hultsfreds kommun, och fortsätter:

– Vi på kommunen står redo för att underlätta för intressenter hela vägen som en samlad kontaktyta inför alla frågeställningar man kan ställas inför under en etablering.

Förutsatt att detaljplan och marksanering håller tidplan kommer tomterna vara redo under våren 2020, men redan nu kan intressenter kontakta kommunen för att starta processen.

– Vi står redo och ser fram emot att få utveckla klassisk mark för modern användning, avrundar Gjörloff.