Båtplatser lediga vid brygga i Hulingen

båtbrygga i sjön Hulingen

Är du intresserad av att hyra en båtplats?

Det finns lediga båtplatser vid bryggan, som finns nedanför hyreshusen vid Strandlyckan i sjön Hulingen.

Mer information och anmälan
kultur-och fritidskontoret, Tommy Carlsson
0495-24 05 07

  • Båtplatsen hyrs under perioden 1 april – 31 oktober
  • Avgiften är för närvarande 1 100 kr per år
  • Platserna fördelas i turordning