Publicerad: Uppdaterad: 2023-01-09 9:14

Bästa resultatet hittills i servicemätningen Insikt

Företagen ger bra betyg till kommunen i SKR:s Öppna Jämförelser Företagsklimat. Hultsfreds kommun uppnår sitt högsta resultat hittills med ett mycket högt NKI (nöjd-kund-index) på 80. Hultsfred–Vimmerby miljö– och byggnadsförvaltning förbättrar sitt resultat för fjärde året i rad med ett högt NKI på 78.

Med ett mycket högt NKI på 80 placerar sig Hultsfreds kommun på plats 32 av de 198 kommuner som fått ett resultat i undersökningen. Därmed har vi tagit ett stort kliv uppåt från förra årets rankingplacering 41. Kommunens NKI är bättre än genomsnittet, 74, i Sverige och en förbättring jämfört med förra året då vi fick ett NKI på 78.

– Det är väldigt glädjande att vi ytterligare har förbättrat vårt resultat och att företagen upplever att de får god service. Det känns extra bra eftersom denna undersökning genomförs bland företagare som haft ett verkligt ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden, säger Lars Gjörloff, utvecklingschef i Hultsfreds kommun.

I Öppna Jämförelser Företagsklimat sammanställer Sveriges Kommuner och Regioner företagens enkätsvar från servicemätningen Insikt. I Insikt får ett urval av alla som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö– och hälsoskydd, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd bedöma kommunens service.

Inom brandskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd har det kommit in för få svar för att kommunen ska få ett NKI-värde för respektive område.

Mycket högt betyg för livsmedelskontroll och miljö– och hälsoskyddstillsyn

Hultsfred–Vimmerby miljö– och byggnadsförvaltning får bra betyg från företagen. Förvaltningen får ett totalt NKI på 78 vilket motsvarar ett högt betyg och vi förbättrar därmed vårt totala NKI för fjärde året i rad.

– Det är kul att se att vårt totala NKI ökar och är högre än genomsnittet i Sverige. Högst betyg i Insikt får vi för vårt bemötande. Företagen ger oss höga betyg för bemötandet inom alla våra tre myndighetsområden, säger Elisabeth Karlsson, miljö– och byggnadschef.

Förvaltningen ansvarar för myndighetsområdena bygglov, livsmedelskontroll samt miljö– och hälsoskydd. För livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd förbättrar vi vårt NKI till 85 respektive 80, vilket är de högsta betygen hittills. Det motsvarar mycket höga betyg och ger förvaltningen förstaplaceringar i rankningen för båda områdena bland de gemensamma förvaltningar och förbund som deltagit i undersökningen. Inom bygglov får vi ett NKI på 62, vilket är ett godkänt betyg, men något lägre än 2020 års resultat på 68.

– Vi kan se att den fråga som drar ner betyget handlar om företagens förväntningar på handläggningstiden för bygglov. Vi har stärkt bemanningen och satsar mer på personliga möten med företagare, så att man får en bra start på sitt bygglovsärende. Det ska bli lättare att göra rätt från början! säger miljö–och byggnadschef Elisabeth Karlsson och avdelningschef Klas Svensson.

– Våra medarbetare presterar mycket bra och det är roligt att det märks i resultaten, avslutar Elisabeth Karlsson, miljö– och byggnadschef.

Diagram över Hultsfreds kommuns NKI 2016-2021