Barn, unga & familj

barn som håller om varandra

Barn och familj är en sektion inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Barn och familjs uppdrag är att arbeta för att barn och unga i kommunen växer upp under trygga och goda förhållanden.

Barn och familj vänder sig till barn i åldrarna 0-18 år och deras föräldrar. Barn och familj vänder sig även till gymnasieungdomar i åldern 18-20 år. All personal har tystnadsplikt.

Du kan läsa mer via menyn till vänster eller via länkarna nedan:

Bekräftelse av föräldraskap | Hultsfreds kommun

Förebyggande socialtjänst | Hultsfreds kommun

Familjerätt & familjerådgivning | Hultsfreds kommun

Familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson | Hultsfreds kommun

Barn som far illa – orosanmälan | Hultsfreds kommun

Råd och stöd hos barn och familj

Barn och familj kan bland annat erbjuda hjälp med:

 • Råd och stöd-samtal upp till fem gånger.
 • Att stärka relationer inom familjen.
 • Konflikthantering och gränssättning.
 • Rutiner och struktur.
 • Kommunikation och samspel.
 • Att hantera uppkommen krissituation.
 • Att involvera nätverk och andra aktörer som förskola, skola, fritidsgård, barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Strukturerade program för olika problem, som impulskontroll, missbruk/beroende och barn som lever i psykisk ohälsa.

Råd och stöd är kostnadsfritt. Om du behöver mer hjälp än råd och stöd finns möjlighet att ansöka om insatser. Ansökan handläggs av en socialsekreterare som utreder barnets eller ungdomens behov.

Öppettider & telefontider

Telefontider

 • Måndag 8:30-9:30.
 • Onsdag – fredag 8:30-9:30.
 • Du kan ringa direkt till din handläggare på telefontiden eller ringa via kommunens växel på 010 – 354 20 00.

E-faxnummer

010-150 90 63.

Receptionens öppettider

 • Måndag 8-11:00.
 • Onsdag – fredag 8-11:00.
 • Övriga tider endast bokade besök.

Har du ett inbokat besök utanför receptionens öppettider?

Din handläggare eller behandlare släpper in dig på bokad tid.

Kontakt på kvällar och helger

När socialkontoret är stängt kan du ringa 112 för att nå socialjouren.

Akut hjälp | Hultsfreds kommun