Barn som far illa – orosanmälan

Om du är orolig för att något barn eller ungdom far illa, kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Nedan kan du läsa mer om hur du lämnar en orosanmälan.

E-anmälan

Du kan lämna en orosanmälan direkt via vår e-tjänst. E-tjänsten läses inte efter kontorstid eller på kvällar och helger.

Orosanmälan – Hultsfreds kommun

När det är bråttom

Vid behov av akut hjälp efter kontorstid eller under kvällar och helger kan du ringa 112 och be om att få bli kopplad till socialjour.

Vid behov av akut hjälp under kontorstid på vardagar kan du ringa kommunens växel på nummer 010 – 354 20 00.

Adress och telefontider socialförvaltningen

Det är barn och familj inom individ- och familjeomsorgen som tar emot orosanmälningar som gäller barn.

Postadress och e-post socialförvaltningen

Hultsfreds kommun, Box 508, 577 26 Hultsfred, social@hultsfred.se.

Telefon

Du når socialförvaltningen via kommunens växel 010 – 354 20 00.

Telefontider barn och familj

  • Måndag 8:30-9:30.
  • Onsdag – fredag 8:30-9:30.

Receptionens öppettider barn och familj

  • Måndag 8-11:00.
  • Onsdag – fredag 8-11:00.
  • Övriga tider endast bokade besök.

Alla kan lämna en orosanmälan

Personal på exempelvis skolor och barn- och mödravårdscentraler är vid oro skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten. Detta om de i sin verksamhet får kännedom om barn som kan behöva särskilt stöd eller skydd.

Alla människor bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behöver socialtjänstens stöd eller skydd.

Som privatperson kan du välja att inte uppge ditt namn

Som privatperson kan du vara anonym i kontakten med socialtjänsten.

Viktigt att tänka på

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med ditt namn, utan redan från början säga att du vill vara anonym. Vet vi ditt namn kan vi bara i undantagsfall hålla det hemligt.

Om du är anonym när du gör en orosanmälan så finns det ingen möjlighet för socialtjänsten att kontakta dig om något är oklart.