Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden

Bild av oordnande dokument i en arkivlåda

Alla handlingar som kommer in eller upprättats inom verksamheterna tillhör myndigheten. I det här fallet barn- och utbildningsnämnden. De ska gallras/bevaras enligt den antagna dokumenthanteringsplanen.

Handlingar som ska bevaras måste skrivas ut på papper.

Register som t.ex. IST och Infomentor måste gallras. Inga personuppgifter som inte är aktuella får sparas i register enligt Dataskyddsförordningen. Ska uppgifterna bevaras måste de skrivas ut på papper.