Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium, anpassat gymnasium, svenska för invandrare (SFI), komvux på grundläggande och gymnasial nivå, yrkesutbildningar, komvux som anpassad utbildning och eftergymnasiala utbildningar på yrkeshögskole-, högskole- och universitetsnivå samt musikskola.

Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare. De har som regel elva ordinarie sammanträden per år.

Nämnden lyder direkt under kommunfullmäktige. I nämndens reglemente har kommunfullmäktige lämnat närmare föreskrifter om nämndens verksamhet och arbetsformer.

Kort sammanfattning av barn- och utbildningsnämndens verksamheter:

 • förskolor
 • grundskolor
 • anpassad grundskola
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • svenska för invandrare (SFI)
 • komvux på grundläggande och gymnasial nivå
 • yrkesutbildningar
 • komvux som anpassad utbildning
 • eftergymnasiala utbildningar på yrkeshögskole-, högskole- och universitetsnivå
 • musikskola