Barn- och utbildningsförvaltningen

Bild av brevöppning

Förvaltningen svarar för:

 • Ledning av förvaltningen för förskola och skola
 • Bereder och verkställer ärenden åt barn- och utbildningsnämnden
 • Registrering och diarium för barn- och utbildningsnämnden
 • Administration och samordning av frågor rörande förskola och skola
 • Service och sakkunskap om förskola och skola till allmänheten, förtroendevalda och andra förvaltningar
 • Servicefunktion avseende personal inom skola och förskola
 • Vid kontoret finns även verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan och en IT-pedagog för för- och grundskola.

Verksamheter inom förvaltningen:

 • Förskola
 • Fritidshem
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Lärcenter bestående av kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt Campus
 • Musikskola

Förvaltningschef är Martin Snickars

Ansvarig nämnd är barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningskontoret hittar du i kommunhuset, Stora Torget i Hultsfred.

Postadress: Box 504, 577 31 Hultsfred

E-postadress: barn.utbildning@hultsfred.se

Kontaktuppgifter till oss som arbetar på barn- och utbildningsförvaltningen hittar du nedan.