Åtgärdsprogram för att förbättra asylmottagning och kommunplaceringar i Hultsfreds kommun

Pågående förbättringsarbete i Hultsfreds kommun (gror)Det pågår ständigt ett arbete med förbättringar, för varje människa i kommunen.Foto: Pixabay

Antogs av kommunfullmäktige  2015-02-23, KF § 16/2015