Åtgärder i kommunens verksamheter under de skärpta allmänna råden och de skärpta restriktionerna

Information covid-19

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. En rad restriktioner har också skärpts för att bromsa smittan. 1 april infördes också skärpta regionala rekommendationer.

Här hittar du information om åtgärder vi gör i våra verksamheter, bolag och förbund. Du hittar övrig info kring covid-19 och kommunens arbete för att förhindra smittspridning på hultsfred.se/corona.

Läs mer om förbud, allmänna råd och rekommendationer för att förhindra smittspridning här.

Listan uppdateras löpande när nya åtgärder tillkommer eller tas bort.
Sidan är senast uppdaterad 2021-04-06

Kultur- och fritidsförvaltningen

Bibliotek

Biblioteken i Hultsfred och Virserum stängs som mötesplatser och erbjuder alternativ utlåning av böcker och andra medier. Hämtning och lämning av böcker sker i kontakt med personal och lämnas därefter vid entrén. Hemkörning av böcker utökas. Biblioteket i Hultsfred servicetider är måndag-fredag klockan 9-17 Virserum servicetider är måndag-onsdag samt fredag klockan 10-15.

Inomhusaktiviteter för unga pausas under påsklovet

På grund av det mycket allvarliga smittläget i länet rekommenderar smittskyddsläkaren att träning och andra samlande inomhusaktiviteter för ungdomar pausas under påsklovet. På grund av detta ställs den kommunala simskolan in denna vecka, och ingen uthyrning av kommunala sportanläggningar kommer att ske. Fritidsgårdarna kommer också att ställa in inomhusaktiviteter.

Hultsfreds kommun följer de regionala och nationella rekommendationerna och uppmanar föreningar och organisationer att göra detsamma.

Läs mer på Region Kalmar läns webb

 

Evenemang

Alla kulturevenemang och aktiviteter som anordnas av Hultsfreds kommun ställs in eller skjuts upp. Även evenemang som anordnas av externa aktörer i kommunägda anläggningar som till exempel Valhall och Rock City ställs in. Digitala alternativ kan bli aktuella i vissa fall, kontakta den som arrangerar evenemanget för mer information.

 

Socialförvaltningen

Särskilda boenden samt boenden inom LSS

Vi avråder från besök som inte är absolut nödvändiga på våra vård och omsorgsboenden. För de besök som bedöms som nödvändiga gäller dessa riktlinjer.  Vi gör detta då det just nu sker en oroväckande smittspridning inom vård och omsorg. För att skydda de mest utsatta som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 är det viktigt att så få personer som möjligt rör sig inne på våra boenden. Vi vädjar därför till dig att bara genomföra besök som du bedömer är absolut nödvändiga.
Restaurangerna på särskilda boenden är stängda för gäster som bor i ordinärt boende. Vid konstaterad smitta på ett särskilt boende serveras mat i den enskildes lägenhet.

Stegen och affären i Målilla

Stegens butik och Framstegets affär i Målilla stängs, men övrig verksamhet är biståndsbedömd och kommer vara öppen.

Fritidsbanken

Fritidbanken öppnar upp för bokning av sport-och fritidsutrustning.  Ring för att boka det ni vill önska låna och bestäm en tid för hämtning. Telefon vardagar 0495- 24 10 84, eller kommunens vxl 0495-24 00 00.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet inom LSS, daglig verksamhet för personer med demenssjukdom och dagverksamhet inom psykiatrin är lagstyrda och kommer att vara öppna, men om möjligt kommer antalet deltagare att begränsas utifrån individuell bedömning.

Träffpunkter

Kommunens träffpunkter fortsätter vara stängda.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskola och grundskola

Kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem är öppna tills vidare, med undantag för Albäcksskolan.

Albäcksskolan går över till fjärrundervisning för samtliga elever från och med imorgon, måndag 29 mars, och fram till och med torsdag 1 april, då påsklovet börjar. Beslutet gäller även grundsärskolan årskurs 7-9 med tillhörande fritidsverksamhet, med undantag för elever som har vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet.

Skolmatsalar kommer att fortsätta hålla öppet, men endast för elever och personal på skolan.

Hultsfreds gymnasium

Hultsfreds gymnasium bedriver kombinerad fjärr-och närundervisning för eleverna fram till och med 30 april. Undantag görs för gymnasiesärskolan som har undervisning på plats.

Hultsfred Lärcenter

Hultsfred Lärcenter övergår till distansundervisning med vissa undantag fram till den 1 juli 2021.

Öppen förskola och musikskola

Öppna förskolan Frö1 stänger.
Musikskolan stängs och orkester och ensemble ställs in. Enskild undervisning kan komma att ske digitalt.

 

Besök i kommunens kontaktcenter och kommunala lokaler

Kommunhuset och kontaktcenter

Kontaktcenter har ordinarie öppettider för bokade, akuta eller på annat sätt nödvändiga besök. I övrigt hänvisas till mejl (kommunen@hultsfred.se), chatt via hultsfred.se och telefon 0495-24 00 00. Begränsat antal personer får vistas i kommunhusets lobby samtidigt.

Besök i kommunala lokaler

Endast nödvändiga besök är tillåtna i kommunala lokaler som kontor, skolor, verkstäder, brandstation etc.

 

Hultsfreds bostäder

Kontoret på Oskarsgatan endast öppet för akuta eller på andra sätt nödvändiga besök. I övrigt hänvisas till kontakt via mejl eller telefon. Du hittar mer information om oss på hultsfredsbostader.se.

Driftspersonalen fortsätter som tidigare och gör endast nödvändiga besök i lägenheter och verksamheter. I de fall avstånd inte kan hållas ska nödvändig skyddsutrustning användas.

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Det går inte att boka ett personligt möte med byggnadsinspektör via Bookings. Däremot är du välkommen att boka ett telefonmöte.

Miljö- och byggnadsnämndens lagstadgade verksamhet fortsätter. Ordinarie tillsynsbesök förbokas. Vid tillsyn följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund

ÖSK:s driftpersonal fortsätter som innan, men den besökande verksamheten begränsas. ÖSK avvaktar med besökande verksamhet gällande kontroll eller byte av vattenmätare. Vid bostadsanpassningsärenden kommer ÖSK endast göra hembesök som är nödvändiga. I de fallen kommer nödvändig skyddsutrustning att användas.

 

Politiska möten

Förtroendevalda bör endast vidta nödvändiga möten och begränsa antalet deltagare eller om möjligt ställa in eller skjuta upp möten eller erbjuda digitala lösningar.

 

Medarbetare i Hultsfreds kommun, dess bolag och förbund

De medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans ska göra det. Fysiska möten som inte är absolut nödvändiga, kurser och konferenser som inte är på distans ställs in eller skjuts upp. Tjänsteresor får endast genomföras i undantagsfall.

 

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens lagstadgade verksamhet fortsätter, men utbildningar etc ställs in.

 

Till dig som är besökare i Hultsfreds kommun

visithultsfred.se hittar du mer information om covid-19 för dig som besöker vår kommun.

 

Näringsliv

Information till dig som företagare finns på Hultsfred kommuns webb.