Åtgärder i kommunens verksamheter under de skärpta allmänna råden och de skärpta restriktionerna

Information covid-19

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. En rad restriktioner har också skärpts för att bromsa smittan. Det har också införts skärpta regionala rekommendationer.

Här hittar du information om åtgärder vi gör i våra verksamheter, bolag och förbund. Du hittar övrig info kring covid-19 och kommunens arbete för att förhindra smittspridning på hultsfred.se/corona.

Läs mer om förbud, allmänna råd och rekommendationer för att förhindra smittspridning här.

Listan uppdateras löpande när nya åtgärder tillkommer eller tas bort.
Sidan är senast uppdaterad 2021-07-01

Kultur- och fritidsförvaltningen

Bibliotek

Våra bibliotek i Hultsfred och Virserum är öppna för ett begränsat antal besökare.

Öppettider i Hultsfred:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 9-17
Torsdagar klockan 10-19
Max 22 personer får vistas samtidigt i bibliotekets lokaler

Öppettider Virserum:
Måndag, tisdag och fredag klockan 10-15
Onsdag klockan 10-17
Torsdag stängt.
Max 5 personer får vistas samtidigt i bibliotekets lokaler
Här kan du läsa mer om biblioteken. 

Badanläggningar

Hagadals sim- och sporthall är stängd för allmänheten 25 juni-15 augusti.
Den kommunala simskolan har undervisning.

Virserums badhus är stängt för allmänheten.

Sportanläggningar

Kommunala sportanläggningar både inomhus och utomhus har öppet för organiserad föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda -02 eller senare. Övrig verksamhet är fortsatt stängd i de kommunala sportanläggningarna.
Du hittar en lista över kommunala sporthallar här. 

Fritidsgårdsverksamhet

Fritidsgårdarna har öppet för ungdomar från åk 6 till den dag de fyller 18 år.
Se fritidsgårdarnas öppettider här. 

Evenemang

Alla kulturevenemang och aktiviteter som anordnas av Hultsfreds kommun ställs in eller skjuts upp. Även evenemang som anordnas av externa aktörer i kommunägda anläggningar som till exempel Valhall och Rock City ställs in. Digitala alternativ kan bli aktuella i vissa fall, kontakta den som arrangerar evenemanget för mer information.

 

Socialförvaltningen

Särskilda boenden samt boenden inom LSS

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid besök på våra särskilda boenden samt boenden inom LSS.

Stegen och affären i Målilla

Stegens butik och Framstegets affär i Målilla stängs, men övrig verksamhet är biståndsbedömd och kommer vara öppen.

Fritidsbanken

Fritidbanken öppnar upp för bokning av sport-och fritidsutrustning.  Ring för att boka det ni vill önska låna och bestäm en tid för hämtning. Telefon vardagar 0495- 24 10 84, eller kommunens vxl 0495-24 00 00.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet inom LSS, daglig verksamhet för personer med demenssjukdom och dagverksamhet inom psykiatrin är lagstyrda och kommer att vara öppna, men om möjligt kommer antalet deltagare att begränsas utifrån individuell bedömning.

Träffpunkter

Kommunens träffpunkter fortsätter vara stängda.

Restauranger

Restaurangerna på de särskilda boendena på Ringvägen 13 i Virserum (Ekliden) och på Doktorsvägen 8 i Mörlunda (Lundagården) har öppet för dig som är 65 år eller äldre.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskola och grundskola

Förskola och fritidshem är öppna som vanligt.

 

Besök i kommunens kontaktcenter och kommunala lokaler

Kommunhuset och kontaktcenter

Kontaktcenter har ordinarie öppettider. Det går också bra att kontakta kontaktcenter via mejl (kommunen@hultsfred.se), chatt via hultsfred.se och telefon 0495-24 00 00.

Besök i kommunala lokaler

Endast nödvändiga besök är tillåtna i kommunala lokaler som kontor, skolor, verkstäder, brandstation etc.

 

Hultsfreds bostäder

Kontoret på Oskarsgatan endast öppet för akuta eller på andra sätt nödvändiga besök. I övrigt hänvisas till kontakt via mejl eller telefon. Du hittar mer information om oss på hultsfredsbostader.se.

Driftspersonalen fortsätter som tidigare och gör endast nödvändiga besök i lägenheter och verksamheter. I de fall avstånd inte kan hållas ska nödvändig skyddsutrustning användas.

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Det går inte att boka ett personligt möte med byggnadsinspektör via Bookings. Däremot är du välkommen att boka ett telefonmöte.

Miljö- och byggnadsnämndens lagstadgade verksamhet fortsätter. Ordinarie tillsynsbesök förbokas. Vid tillsyn följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund

ÖSK:s driftpersonal fortsätter som innan, men den besökande verksamheten begränsas. ÖSK avvaktar med besökande verksamhet gällande kontroll eller byte av vattenmätare. Vid bostadsanpassningsärenden kommer ÖSK endast göra hembesök som är nödvändiga. I de fallen kommer nödvändig skyddsutrustning att användas.

 

Politiska möten

Förtroendevalda bör endast vidta nödvändiga möten och begränsa antalet deltagare eller om möjligt ställa in eller skjuta upp möten eller erbjuda digitala lösningar.

 

Medarbetare i Hultsfreds kommun, dess bolag och förbund

De medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans ska göra det. Fysiska möten som inte är absolut nödvändiga, kurser och konferenser som inte är på distans ställs in eller skjuts upp. Tjänsteresor får endast genomföras i undantagsfall.

 

Näringsliv

Information till dig som företagare finns på Hultsfred kommuns webb.