Åtgärder i kommunens verksamheter under de lokala allmänna råden

Information covid-19

Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutat om. De lokala allmänna råden för Kalmar län gäller 10 november-13 december men kan komma att förlängas. Läs mer om vad råden innebär här.

Den gemensamma hållningen är restriktiv. Syftet med råden är att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika.

Genom att göra den här gemensamma kraftansträngningen kan förhoppningsvis den snabba smittspridningstakten bromsas. De uppoffringar var och en gör nu, begränsar förhoppningsvis de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården på längre sikt.

Här hittar du information om åtgärder vi gör i våra verksamheter, bolag och förbund under den period de lokala allmänna råden gäller för Kalmar län. Du hittar övrig info kring covid-19 och kommunens arbete för att förhindra smittspridning på hultsfred.se/corona.

Listan uppdateras löpande när nya åtgärder tillkommer eller tas bort.
Sidan är senast uppdaterad 2020-11-24.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Bibliotek

Biblioteken i Hultsfred och Virserum stängs som mötesplatser och erbjuder alternativ utlåning av böcker och andra medier. Hämtning och lämning av böcker sker i kontakt med personal och lämnas därefter vid entrén. Hemkörning av böcker utökas. Biblioteket i Hultsfred servicetider är måndag-fredag klockan 9-17 Virserum servicetider är måndag-onsdag samt fredag klockan 10-15.

Badanläggningar

Hagadals sim- och sporthall och Virserums badhus stängs för allmänheten. Motionssim, vattengympa och familjebad ställs in. Den kommunala simskolan ställs in. Även skolans simskoleverksamhet ställs in för att minska bussning av elever och att de träffas i olika grupper. Undantaget är gymnasiesärskolan som bedriver sin simundervisning med särskolans personal på plats. Undantag görs även för simträning för unga upp till 15 år, samt rehabiliteringsträning. Inga vårdnadshavare eller andra medföljare får vistas i lokalerna under simträning, utan barn som ska träna ska mötas upp av ledare i entrén.

Sportanläggningar både inomhus och utomhus

Även övriga kommunala idrottsanläggningar både inomhus och utomhus stängs. Undantag görs för föreningsdriven träning för unga födda 2005 och senare. Vårdnadshavare eller annan medföljande får inte vistas i lokalerna under träningen utan barn som ska delta i träning ska mötas upp av ledare i entrén. Ombyte ska ske på annan plats än i anläggningens omklädningsrum.
Grundskolans gymnastiklektioner genomförs och barnen ska mötas upp av gymnastiklärare vid entrén.

Fritidsgårdsverksamhet

Kommunens fritidsgårdar stängs. Den uppsökande verksamheten och det digitala arbetet utökas.

Evenemang

Alla kulturevenemang och aktiviteter som anordnas av Hultsfreds kommun ställs in eller skjuts upp. Även evenemang som anordnas av externa aktörer i kommunägda anläggningar som till exempel Valhall och Rock City ställs in. Digitala alternativ kan bli aktuella i vissa fall, kontakta den som arrangerar evenemanget för mer information.

 

Socialförvaltningen

Särskilda boenden samt boenden inom LSS

Kommunens särskilda boenden och korttidsboende stänger för besök. Det är en säkerhetsåtgärd för att skydda boende, personal och besökare från smitta då det pågår smittspridning av covid-19 inom vård och omsorg. Besöksförbudet gäller tills vidare.

Vi avråder även från besök som inte är absolut nödvändiga på våra övriga boenden. För de besök som bedöms som nödvändiga gäller dessa riktlinjer.  Vi gör detta då det just nu sker en oroväckande smittspridning inom vård och omsorg. För att skydda de mest utsatta som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 är det viktigt att så få personer som möjligt rör sig inne på våra boenden. Vi vädjar därför till dig att bara genomföra besök som du bedömer är absolut nödvändiga.
Restaurangerna på särskilda boenden är stängda för gäster som bor i ordinärt boende. Vid konstaterad smitta på ett särskilt boende serveras mat i den enskildes lägenhet.

Stegen och affären i Målilla

Stegens butik och Framstegets affär i Målilla stängs, men övrig verksamhet är biståndsbedömd och kommer vara öppen.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet inom LSS, daglig verksamhet för personer med demenssjukdom och dagverksamhet inom psykiatrin är lagstyrda och kommer att vara öppna, men om möjligt kommer antalet deltagare att begränsas utifrån individuell bedömning.

Träffpunkter

Kommunens träffpunkter fortsätter vara stängda.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskola och grundskola

Kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem är fortsatt öppna tills vidare.

Skolmatsalar kommer att fortsätta hålla öppet, men endast för elever och personal på skolan.

Hultsfreds gymnasium

Hultsfreds gymnasium övergår till fjärrundervisning för samtliga elever. Undantag görs för elever på Gysär, IMivis och IMyrk.

Besökskvällarna på Hultsfreds gymnasium ställs in. De kommer istället att genomföras i januari. Mer information finns på hultsfredsgymnasium.se.

Hultsfred Lärcenter

Hultsfred Lärcenter övergår till distansundervisning med vissa undantag.

Öppen förskola och musikskola

Öppna förskolan Frö1 stänger.
Musikskolan stängs och orkester och ensemble ställs in. Enskild undervisning kan komma att ske digitalt.

 

Besök i kommunens kontaktcenter och kommunala lokaler

Kommunhuset och kontaktcenter

Kontaktcenter har ordinarie öppettider för bokade, akuta eller på annat sätt nödvändiga besök. I övrigt hänvisas till mejl, chatt och telefon. Begränsat antal personer får vistas i kommunhusets lobby samtidigt.

Besök i kommunala lokaler

Endast nödvändiga besök är tillåtna i kommunala lokaler som kontor, skolor, verkstäder, brandstation etc.

 

Hultsfreds bostäder

Kontoret på Oskarsgatan endast öppet för akuta eller på andra sätt nödvändiga besök. I övrigt hänvisas till kontakt via mejl eller telefon. Du hittar mer information om oss på hultsfredsbostader.se.

Driftspersonalen fortsätter som tidigare och gör endast nödvändiga besök i lägenheter och verksamheter. I de fall avstånd inte kan hållas ska nödvändig skyddsutrustning användas.

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Det går inte att boka ett personligt möte med byggnadsinspektör via Bookings. Däremot är du välkommen att boka ett telefonmöte.

Miljö- och byggnadsnämndens lagstadgade verksamhet fortsätter. Ordinarie tillsynsbesök förbokas. Vid tillsyn följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund

ÖSK:s driftpersonal fortsätter som innan, men den besökande verksamheten begränsas. ÖSK avvaktar med besökande verksamhet gällande kontroll eller byte av vattenmätare. Vid bostadsanpassningsärenden kommer ÖSK endast göra hembesök som är nödvändiga. I de fallen kommer nödvändig skyddsutrustning att användas.

 

Politiska möten

Förtroendevalda bör endast vidta nödvändiga möten och begränsa antalet deltagare eller om möjligt ställa in eller skjuta upp möten eller erbjuda digitala lösningar.

 

Medarbetare i Hultsfreds kommun, dess bolag och förbund

De medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans ska göra det. Fysiska möten som inte är absolut nödvändiga, kurser och konferenser som inte är på distans ställs in eller skjuts upp. Tjänsteresor får endast genomföras i undantagsfall.

 

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens lagstadgade verksamhet fortsätter, men utbildningar etc ställs in.

 

Till dig som är besökare i Hultsfreds kommun

visithultsfred.se hittar du mer information om covid-19 för dig som besöker vår kommun.

 

Näringsliv

Information till dig som företagare finns på Hultsfred kommuns webbsida.