Årsredovisningar med mera

En kort sammanfattning av Hultsfreds kommuns årsredovisning 2023

  • Kommunens resultat för 2023 blev 22,4 mnkr (34,2 mnkr 2022). I årets resultat ingår dock en jämförelsestörande post* på 25,9 mnkr vilket innebär att årets resultat före jämförelsestörande poster uppgick till -3,5 mnkr.
  • Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgick till 17,0 mnkr (15,8 mnkr 2022).
  • Nämndernas nettoinvesteringar uppgick till 116,5 mnkr (176,2 mnkr 2022).
  • Befolkningen i Hultsfred var 13 883 personer vid årsskiftet 2023/2024. Det är en minskning med 181 personer sedan årsskiftet 2022/2023.
  • Vid årsskiftet 2023/2024 hade kommunen 1 350 tillsvidareanställda mot 1 326 samma tid föregående år.
  • Kommunens låneskuld uppgick till 473,6 mnkr, en ökning med 115 mnkr från föregående år.
  • Kommunens egna kapital för 2023 uppgick till 451,2 mnkr (428,8 mnkr för 2022).

Vill du läsa mer om året som gick, hittar du hela årsredovisningen för 2023 nedan. Där hittar du även årsredovisningar från tidigare år.

*jämförelsestörande post är en post där man redovisar resultat från enstaka händelser i företagets verksamhet som stör jämförelser med andra perioders resultat (i detta fall förra årets resultat)

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015