Stegen – arbetsträning och sysselsättning

IMG_0124Entré till StegenFoto: Maria Helander
Platshållare för bildspel

Stegen har ett aktivt pågående kvalitets- och miljöarbete då målet är nöjda kunder och deltagare. Vi finns på Aspedalsgatan 2 i Hultsfred bredvid Coop och Sibylla.
Där har vi också vår secondhandaffär med café.

De tjänster vi kan erbjuda är främst riktade till pensionärer som är permanent boende i vår kommun. Vi utför arbete i mån av tid och antal deltagare. Vi utför gräsklippning och snöskottning, tar emot och hämtar möbler och husgeråd med mera.
Gräsklippning sommaren 2020, samtliga platser är fullbokade för säsongen.

Stegen tar emot sina deltagare från bland annat socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Öppettider:

 • Måndag stängt
 • Tisdag till torsdag kl. 10-15
 • Fredag kl. 10-14
 • Lördag stängt
 • Söndag stängt

Kvällsöppet under 2020:

 • Onsdag 4/3 kl. 10-18
 • Onsdag 6/5 kl. 10-18
  Kaffe och bulle för 20 kronor när vi har kvällsöppet.

Semesterstängt 2020:

 • Veckorna 29-30 (13/7-26/7) är all verksamhet och affär stängd.

Julförsäljning 2020:

 • Lördag 21/11 kl. 10-14

Stängningsdagar under 2020

 • Torsdag-fredag 30-31/1, stängt hela dagarna
 • Torsdag 5/3, stängt hela dagen
 • Torsdag 9/4, stängt hela dagen (skärtorsdag)
 • Torsdag 30/4, stängt från 12:00 (Valborg)
 • Fredag 22/5, stängt hela dagen (klämdag)
 • Torsdag 18/6, stängt hela dagen
 • Fredag 20/11, stängt hela dagen (inför julförsäljningen)

Vad är syftet?

Syftet med Stegens verksamhet är att erbjuda deltagarna sysselsättning och arbetsträning. Varje deltagare har en handledare som utför kartläggning och uppföljning. Vid behov görs en arbetsbedömning. Organisatoriskt tillhör Stegen socialförvaltningen under individ- och familjeomsorg.

Vad är sysselsättning?

Sysselsättning är en långsiktig rehabiliteringsåtgärd som syftar till att höja och underhålla en persons arbetsförmåga men där inte krav ställs i relation till arbetsmarknaden. Överenskomna arbetsuppgifter utförs regelbundet efter arbetsschema samt motivation och stödjande insatser till att söka arbete eller studier.

Vad är arbetsträning?

Arbetsträning kan erbjudas den som varit utan arbete en längre tid eller aldrig haft en anställning. Det är en rehabiliteringsåtgärd som innebär att deltagaren tränar sin fysiska, psykiska eller sociala funktions- och aktivitetsförmåga. Arbetsträning är att träna upp sin förmåga att klara de krav som arbetsmarknaden i allmänhet har på anställda.