Arbetsmiljöpolicy

Vi har som mål att skapa en bättre arbetsmiljö än vad som krävs av myndigheterna. Arbetsmiljön ska inte bara vara säker, den ska också vara trevlig och utvecklande för de anställda som även ska kunna påverka sin arbetsmiljö. Varje förvaltningsledning har det övergripande ansvaret för att tillräckliga resurser avsätts för att säkerställa en god arbetsmiljö. Kravet är att ingen anställd skariskera sin fysiska eller psykiska hälsa.