Arbete och integration

Entré till Arbete och integration i HultsfredEntré till Arbete och integration i HultsfredFoto: Maria Helander

Arbete och integration är en sektion inom individ- och familjeomsorgen.
I sektionen ingår arbetsmarknadsenheten, integration samt Stegen. Syftet med en utökad enhet är bättre samverkan för individen.
Uppdraget är att lotsa, stödja, hjälpa människor, som inte klarar sin egen försörjning eller är på väg att inte göra det, till egen försörjning, studier eller företagande.

Sedan juni 2018 är Arbete och integration samlokaliserade med Arbetsförmedlingen. Samlokaliseringen har skett med stöd av medel från Tillväxtverket. 

Till följd av flytten har samverkan utökats mellan Arbete och integration, Arbetsförmedlingen, näringslivet, Vuxenutbildningen och Hultsfreds Gymnasium med fokus på samverkan för att stödja våra klienter till att bli självförsörjande och komma ut i arbetslivet.