Publicerad:

Arbetet med att göra vår kommun vackrare fortsätter! 

Dekorativt Bilder på en bänk vid en sjö, en spade i jorden, blommor och en gunga.

Sedan 2018 har Hultsfreds kommun arbetat med att göra orterna i kommunen mer attraktiva, levande och trivsamma genom projektet Hultsfreds kommun Makeover.

I projektet har det arrangerats så kallade ortsvandringar där du som bor eller verkar på orten har kunnat lämna in förslag på fysiska förbättringar. Totalt kom det in ungefär 500 förslag för hela kommunen. Så kallade visionsdokument har tagits fram för alla orter med utgångspunkt i en del av de förslag som kommit in.

Vissa av förslagen som kom in kunde åtgärdas ganska omgående medan andra förslag har planerats och utförs över tid. Anledningen till att det kan se lite olika ut när i tid de olika orterna får sina projekt genomförda beror på att det finns en strävan om att göra arbetet så kostnadseffektivt som möjligt. Därför kan vissa orter behöva vänta så att projekten utförs i samband med andra arbeten som redan görs på orten. En annan anledning till att fördelningen ser olika ut beror på att förbättringar och försköningar av områden enbart kan göras på den mark som kommunen själv äger och råder över.

Vad är på gång just nu och vad har redan genomförts?

Just nu pågår det bland annat ett försköningsarbete av lekplatsen på Mogatan i Målilla. Nya planteringar ska inom kort smycka både gångstråk och torget i Järnforsen. I Silverdalen planeras det för en hel del åtgärder längs Storgatan. I nuläget är tanken att dessa genomförs i samband med andra projekt som Trafikverket har planerade från 2024 och framåt.

För Venas del planeras det för upprustning av området Loflata, ett projekt som kommer att starta så snart placeringen för ortens nya förskola är beslutad.

Sedan tidigare har lekplatsen i Järnforsen renoverats och i anslutning till lekplatsen finns numera en boulebana. I både Målilla och Mörlunda har det byggts multiarenor och i Virserum finns en ny grillplats och även där har lekplatsen rustats upp.

Under hösten 2022 börjar nya välkomstskyltar att placeras vid infarterna till kommunens åtta olika orter. En satsning som också är en del av projektet Hultsfred kommun Makeover.

 

Sammanställning projekt inom Hultsfreds kommun Makeover 2018 – pågående

 

Projekt som är genomförda

Järnforsen

 • försköning lekplats
 • boulebana

Summa: 250 000 kr

Målilla

 • multiarena
 • utegym
 • försköning bussterminal
 • försköning Atlantvägen

Summa: 1 500 000 kr

Mörlunda

 • multiarena
 • isbana
 • försköning lekplats

Summa: 650 000 kr

Virserum

 • försköning lekplats
 • grillplats
 • båtiläggningsplats

Summa: 1 000 000 kr

Projekt som är pågående

Järnforsen

 • försköning vid baddammen
 • planteringar vid gångstråk
 •  planteringar på torget

Summa: 475 000 kr

Målilla

 • försköning lekplats

Summa: 250 000 kr

Samtliga orter

 • välkomstskyltar vid infarterna till samtliga orter i kommunen

Summa: 2 200 000 kr

Projekt som är i planeringsstadiet

Målilla

 • plantering vid gångstråk

Summa: 200 000 kr

Mörlunda

 • ny gångväg och försköning vid Gästgivaren
 • extra försköning lekplats
 • anlägga park Gästgivaren

Summa: 150 000 kr + 750 000 kr

Silverdalen/Lönneberga

 • försköning lekplats
 • försköning av området vid ”gamla kiosken”
 • försköning genomfarten
 • upprustning ”Roslunds”
 • försköning strandpromenad
 • försköning centrum

Summa: 450 000 kr + 900 000 kr

Vena

 • försköning av Loflataområdet
 • försköning gamla lekparken
 • försköning korsning Ekvägen

Summa: 500 000 kr + 300 000 kr

Virserum

 • försköning strandparken
 • försköning av esplanaden
 • försköning centrum
 • försköning phytagarosbron vid södra infarten
 • försköning infarterna

Summa: 300 000 kr + 2 500 000 kr