Arbete mot våldsbejakande extremism

oro_webb

Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Kommunen arbetar tillsammans med polisen och civilsamhället för att förebygga detta.

Är du orolig?

Ring och prata med Rädda Barnens orostelefon om radikalisering om du är bekymrad för någon i din närhet som uttrycker hatiska, våldsamma eller extrema åsikter. De finns till för dig som är barn, förälder eller annan omsorgsperson. De som svarar i telefonen har lång erfarenhet av att stödja och hjälpa människor i svåra samtal.

 

Samtalen är gratis och du som ringer får vara anonym. De erbjuder även stöd på andra språk.

  • Telefonnummer: 020-100 200.
  • Öppettider helgfria måndagar 12.00-18:00 och torsdagar 9:00-13:00.
  • Du kan också skicka e-post till orostelefonen@rb.se – tänk på att din e-postadress kan avslöja ditt namn.

Läs mer om Orostelefonen: Orostelefon om radikalisering och extremism (raddabarnen.se)

Du kan också kontakta kommunens kontaktperson:

Linus Ivarsson

Trygghet och Säkerhetschef