Ansökan, uppsägning eller byte av plats i förskola eller fritidshem

Bild av flicka i förskolaPlats i förskola

E-tjänst för FÖRSKOLA och FRITIDSHEM

I e-tjänsten kan du som vårdnadshavare:

  • Ansöka om eller säga upp plats på förskola och fritidshem.
  • Besvara erbjudande om plats mm.
  • Registrera/uppdatera kontaktuppgifter, inkomstuppgifter
  • Registrera/uppdatera barnets vistelseschema för barn i förskolan. (Schema för barn i fritidshem rapporteras i Infomentor)
  • Registrera sambo eller avregistrera sambo

I tjänsten finns hjälptexter och länkar som gör systemet lätt och smidigt att använda. Via e-post får du mottagningsmeddelande med information om eller när något händer i ditt ärende.

För att komma till e-tjänsten, klicka här.

Starta etjansten

Byte av form ska meddelas två månader före önskad förändring.
Omplacering mellan förskola/fritidshem sker endast i augusti varje år.

Platsen i förskola eller fritidshem är avgiftsbelagd. Avgiften grundas på familjens sammanlagda bruttoinkomst.

Information om respektive form

Förskoleplats är i förskolan för barn 1-5 år.

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds 3-5-åringar med 525 timmar, vilket innebär 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer skolans läsårstider och bedrivs viss tid på dagen.

Allmän förskola med reducering erbjuder 3-5-åringar förskola utöver de avgiftsfria 525 timmarna om året och utgår från vårdnadshavares arbets- eller studietid. Tid utöver allmän förskola betalas enligt maxtaxans regler och bygger på familjens sammanlagda inkomst.

Arbetssökandeplats gäller i förskola när vårdnadshavare är arbetssökande. Vårdnadshavare har då rätt att ha sitt barn i förskolan 15 timmar i veckan. Vistelsen är avgiftsbelagd och följer maxtaxans regler.
Arbetssökandeplats gäller inte för skolbarn i fritidshem.

Föräldraledighetsplats gäller i förskola när vårdnadshavare är föräldraledig. Vårdnadshavare har då rätt att ha sitt barn i förskolan 15 timmar i veckan. Vistelsen är avgiftsbelagd och följer maxtaxans regler. Föräldraledighetsplats gäller inte för skolbarn i fritidshem.

Fritidshem är för skolbarn 6 – 12 år i fritidshem.

Lovomsorg är till för vårdnadshavare som endast har behov av omsorg i fritidshem för sitt barn under skolans lov- och studiedagar. Anmälan till lovomsorg kan ske 31 mars och 30 september. Uppsägningstid för lovomsorgsplats är 2 månader. Avgiften betalas månadsvis med 0,5 % på inkomsten.

Vilande plats innebär att barnet inte vistas på fritidshemmet.
Vilande plats är till för vårdnadshavare som är arbetssökande eller barnlediga. Vilande plats ger vårdnadshavare möjlighet att inom 1 år omgående erhålla plats på samma fritidshem som innan uppehållet. Efter 1 år ska besked lämnas när och om platsen kommer att nyttjas.

Plats i annan kommun eller fristående förskola
Du som vårdnadshavare kan önska förskola i en annan kommun än Hultsfred eller i en fristående förskola. Du tar då själv kontakt med den kommun och förskola du önskar. De avgör om det finns plats och om de kan ta emot ditt barn.

När den mottagande kommunen eller fristående förskolan har intygat att du får den plats du önskar skickar du ansökan till Hultsfreds kommun. Hultsfreds kommun och den mottagande kommunen eller fristående förskolan måste slutligen göra en överenskommelse för att du ska få platsen.

Blankett för ansökan om plats i annan kommun eller fristående förskola hittar du nedan under rubriken Blanketter.

Plats i förskola i Hultsfreds kommun för barn folkbokfört i annan kommun

Du som är vårdnadshavare och behöver plats i förskola i Hultsfreds kommun men är folkbokförd i annan kommun kan skicka in en ansökan till Hultsfreds kommun. Blankett hittar du nedan under rubriken Blanketter.