Ansökan, uppsägning eller byte av plats i förskola eller fritidshem

Bild av flicka i förskolaPlats i förskola

Artikeln hänvisar till denna sida: https://minasidor.hultsfred.se/oversikt/overview/300

I e-tjänsten kan du som vårdnadshavare:

  • Ansöka om eller säga upp plats på förskola och fritidshem.
  • Besvara erbjudande om plats mm.
  • Registrera/uppdatera kontaktuppgifter, inkomstuppgifter
  • Registrera/uppdatera barnets vistelseschema för barn i förskolan. (Schema för barn i fritidshem rapporteras i Infomentor)
  • Registrera sambo eller avregistrera sambo

I tjänsten finns hjälptexter och länkar som gör systemet lätt och smidigt att använda. Via e-post får du mottagningsmeddelande med information om eller när något händer i ditt ärende.

För att komma till e-tjänsten, klicka här.

Starta etjansten

Byte av form ska meddelas två månader före önskad förändring.
Omplacering mellan förskola/fritidshem sker endast i augusti varje år.

Platsen i förskola eller fritidshem är avgiftsbelagd. Avgiften grundas på familjens sammanlagda bruttoinkomst.

Information om respektive form

Förskoleplats

är i förskolan för barn 1-5 år.

Avgiftsfri allmän förskola

erbjuds 3-5-åringar med 525 timmar, vilket innebär 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer skolans läsårstider och bedrivs viss tid på dagen.

Allmän förskola med reducering

erbjuder 3-5-åringar förskola utöver de avgiftsfria 525 timmarna om året och utgår från vårdnadshavares arbets- eller studietid. Tid utöver allmän förskola betalas enligt maxtaxans regler och bygger på familjens sammanlagda inkomst.

Arbetssökandeplats

gäller i förskola när vårdnadshavare är arbetssökande. Vårdnadshavare har då rätt att ha sitt barn i förskolan 15 timmar i veckan. Vistelsen är avgiftsbelagd och följer maxtaxans regler.
Arbetssökandeplats gäller inte för skolbarn i fritidshem.

Föräldraledighetsplats

gäller i förskola när vårdnadshavare är föräldraledig. Vårdnadshavare har då rätt att ha sitt barn i förskolan 15 timmar i veckan. Vistelsen är avgiftsbelagd och följer maxtaxans regler. Föräldraledighetsplats gäller inte för skolbarn i fritidshem.

Fritidshem

är för skolbarn 6 – 12 år i fritidshem.

Lovomsorg

är till för vårdnadshavare som endast har behov av omsorg i fritidshem för sitt barn under skolans lov- och studiedagar. Anmälan till lovomsorg kan ske 31 mars och 30 september. Uppsägningstid för lovomsorgsplats är 2 månader. Avgiften betalas månadsvis med 0,5 % på inkomsten.

Vilande plats

innebär att barnet inte vistas på fritidshemmet.
Vilande plats är till för vårdnadshavare som är arbetssökande eller barnlediga. Vilande plats ger vårdnadshavare möjlighet att inom 1 år omgående erhålla plats på samma fritidshem som innan uppehållet. Efter 1 år ska besked lämnas när och om platsen kommer att nyttjas.