Ansökan, uppsägning eller byte av plats i förskola eller fritidshem

Bild av flicka i förskolaPlats i förskola

Blankett skickas till: Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred
Vid frågor ring 0495-24 04 51, 24 04 62, 24 04 52

Byte av form ska meddelas två månader före önskad förändring.
Omplacering mellan förskola/fritidshem sker endast i augusti varje år.

Platsen i förskola eller fritidshem är avgiftsbelagd. Avgiften grundas på familjens sammanlagda bruttoinkomst.

Information om respektive form

Förskoleplats är i förskolan för barn 1 – 5 år.

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds 3-5-åringar med 525 timmar, vilket innebär 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer skolans läsårstider och bedrivs viss tid på dagen.

Allmän förskola med reducering erbjuder 3-5-åringar förskola utöver de avgiftsfria 525 timmarna om året och utgår från vårdnadshavares arbets- eller studietid. Tid utöver allmän förskola betalas enligt maxtaxans regler och bygger på familjens sammanlagda inkomst.

Arbetssökandeplats gäller i förskola när vårdnadshavare är arbetssökande. Vårdnadshavare har då rätt att ha sitt barn i förskolan 15 timmar i veckan. Vistelsen är avgiftsbelagd och följer maxtaxans regler.
Arbetssökandeplats gäller inte för skolbarn i fritidshem.

Föräldraledighetsplats gäller i förskola när vårdnadshavare är föräldraledig. Vårdnadshavare har då rätt att ha sitt barn i förskolan 15 timmar i veckan. Vistelsen är avgiftsbelagd och följer maxtaxans regler. Föräldraledighetsplats gäller inte för skolbarn i fritidshem.

Fritidshem är för skolbarn 6 – 12 år i fritidshem.

Lovomsorg är till för vårdnadshavare som endast har behov av omsorg i fritidshem för sitt barn under skolans lov- och studiedagar. Anmälan till lovomsorg kan ske 31 mars och 30 september. Uppsägningstid för lovomsorgsplats är 2 månader. Avgiften betalas månadsvis med 0,5 % på inkomsten.

Vilande plats innebär att barnet inte vistas på fritidshemmet.
Vilande plats är till för vårdnadshavare som är arbetssökande eller barnlediga. Vilande plats ger vårdnadshavare möjlighet att inom 1 år omgående erhålla plats på samma fritidshem som innan uppehållet. Efter 1 år ska besked lämnas när och om platsen kommer att nyttjas.

Plats i annan kommun eller fristående förskola
Du som vårdnadshavare kan önska förskola i en annan kommun än Hultsfred eller i en fristående förskola. Du tar då själv kontakt med den kommun och förskola du önskar. De avgör om det finns plats och om de kan ta emot ditt barn.

När den mottagande kommunen eller fristående förskolan har intygat att du får den plats du önskar skickar du ansökan till Hultsfreds kommun. Hultsfreds kommun och den mottagande kommunen eller fristående förskolan måste slutligen göra en överenskommelse för att du ska få platsen.

Blankett för ansökan hittar du nedan.