Ansökan till anpassad grundskola

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Anpassade grundskolan är även till för dem som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Alla barn i Sverige ska gå i skolan från det att de fyller sex år. Anpassade grundskolan har årskurserna 1–9 med möjlighet till ett tionde skolår.

Anpassade grundskolan har en egen läroplan och egna kursplaner.

Vill du veta mer om anpassade grundskolan? Läs mer på Skolverkets hemsida eller kontakta rektor för anpassade grundskolan. Länk och kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Blankett för ansökan till anpassade grundskolan hittar du längst ned i det här inlägget. Den skickas till: Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred.