Ansökan om utlägg av 15-timmarsschema

Enligt ett politiskt beslut att utifrån varje förskolas förutsättningar lägga ut 15-timmarsschema vill vi att du/ni som vårdnadshavare anger de tider som passar er mellan kl. 8.00 – 16.00.

Förslag om tider för 15-timmar i förskola gäller för en termin i taget och följer skolans terminstider.

Hur vi kan gå er till mötes med tider är beroende på varje förskolas förutsättningar. Det kan även betyda att det finns olika förutsättningar på olika avdelningar utifrån barnet och barngruppens behov. Rektor fattar beslut i varje enskilt fall.

Blanketten lämnas till Rektor på din förskola.
Vid frågor ring 0495-24 04 51, 24 04 62 eller 24 04 52.