Ansökan om att skapa konto i sociala medier

Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier. Rådgör även med informationsenheten. Sociala medier kräver tid och resurser för att hålla hög kvalitet. Minst en, gärna fler statusuppdateringar bör göras per vecka.

  • Skriv personligt, professionellt och koncist.
  • Besvara kommentarer och meddelanden så fort som möjligt, och arbeta för att upprätthålla följarnas intresse.
  • Det sociala mediet ska hållas under uppsikt. Den som ansvarar för det sociala mediet ska avsätta tillräckliga resurser för detta och utse ersättare för den som har ansvaret vid dennes frånvaro.
  • Ansökan om att skapa ett konto i sociala medier skickar du in till informationsenheten.
  • Skriftligt samtycke krävs för att publicera bild, film, namn på webb, sociala medier med flera.

Tänk på att även bilder räknas som personuppgifter och var noga med att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Den ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.