Anslut till Wi-Fi

Med en Wi-Fi-anslutning kan du surfa på internet, ansluta till App Store och iTunes Store samt använda många andra funktioner.

Anslut till ett nätverk

1. Knacka på Inställningar > Wi-Fi.

2. När Wi-Fi är aktiverat söker enheten automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk i närheten.

IMG_0038

3. Knacka på namnet på det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till.

4. När enheten är ansluten till ett nätverk visas en kryssmarkering till vänster om nätverksnamnet.
IMG_0039

 

 

Anslut till ett lösenordsskyddat nätverk

1. Knacka på Inställningar > Wi-Fi.

2. När Wi-Fi är aktiverat söker enheten automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

3. Knacka på namnet på det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Ett lösenordsskyddat nätverk visas med en hänglåssymbol.

IMG_0038

 

4. Ange lösenordet till nätverket.

IMG_0040

5. Knacka på Anslut.

Anslut till ett dolt nätverk

1. Knacka på Inställningar > Wi-Fi. Som standard visas inte ett dolt nätverk i listan över tillgängliga nätverk.

2. Knacka på Annat.

3. Ange det exakta namnet på nätverket.

IMG_0041

 

4. Knacka på “Säkerhet” för att välja säkerhetstyp.

IMG_0042

 

5. Välj lämplig säkerhetstyp och knacka sedan på ”< Tillbaka” överst till vänster.

6. Nu kan du ange nätverkslösenordet i fältet Lösenord.

IMG_0044

7. Knacka på Anslut.