Anmälan till socialnämnden vid misstanke att barn far illa

Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Här hittar du som jobbar i förskola eller skola en blankett för anmälan till socialtjänsten.

Blanketten lämnas till: IFO – Barn och Familj, Box 508, 577 26 Hultsfred

Anmälningstelefon: 0495 24 01 00 (vardagar 09.00-12.00)