Anmälan om utflyttning av elev

När en elev ska flytta till en annan kommun ska en flyttanmälan göras till avlämnande skola/kommun för att den nya skolan/kommunen ska kunna skriva in eleven. Fyll i blanketten nedan och lämna den till mentor/klassföreståndaren på din skola eller skicka den till expeditionen.