Anhörigstöd

När en närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sin vardag på egen hand är det vanligt att anhöriga hjälper till. En anhörig kan vara någon i familjen, släkten men även från vänkretsen.

Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående gör en viktig och betydelsefull insats. Det  innebär en stor fysisk och psykisk belastning för den anhörige.

För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period. Nedan hittar du olika former av anhörigstöd som vi har att erbjuda.
Vi vänder oss även till dig som mist din närstående.

Direkt stöd till dig som är anhörigvårdare

  • Kontakt med anhörigsamordnare
  • Enskilt stöd och rådgivning
  • Stödgrupper för anhöriga
  • Friskvård

Du behöver inte biståndsbeslut för att få det direkta stödet.

Indirekt anhörigstöd

  • Avlösning i hemmet
  • Korttidsplats och växelvård
  • Dagverksamhet för personer med demens och psykiska funktionsnedsättning
  • Hemtjänst
  • Ersättning i form av kontantbidrag
  • Trygghetslarm

Indirekt anhörigstöd riktar sig till din närstående så att du som anhörig avlastas. Din närstående ansöker om de insatser som ingår i det indirekta stödet genom kommunens handläggare. Oftast innebär stödet en kostnad.

Som anhörig är du ovärderlig för din närstående men ibland behöver du stöd och tid för egen del. Anhörigstödet arbetar för en ökad livskvalité för dig som anhörig.

Vi kan erbjuda rådgivning, samtal, hembesök, studiecirklar samt friskvård.

Vi kan ordna anhöriggrupper där du kan träffa andra i liknande situation, dela erfarenheter och samtala med andra som förstår hur det kan vara.
I anhöriggruppen kan du öka dina kunskaper om vad det är att vara anhörig. Du får råd och hjälp som underlättar vardagen och utbyter erfarenheter med andra i liknande situation. Du är även välkommen för enskilda samtal.
Vi har tystnadsplikt och det kostar dig inget att få råd och stöd.

Vårens program 2020

Anhörigträffar på Kopparslagaren i Hultsfred
Torsdag 30 januari kl.10-12
Onsdag 26 februari kl.13-15
Torsdag 19 mars kl.13-15.30 Gårdsbutiken i Aby
Torsdag 30 april kl.10-12
Torsdag 28 maj Utflykt

Anhörigträffar på Lundagården i Mörlunda
Onsdag 29 januari kl.13.30-15.30
Onsdag 26 februari kl.13-15 på Kopparslagaren i Hultsfred
Torsdag 19 mars kl.13-15.30 Gårdsbutiken i Aby
Onsdag 29 april kl.13.30-15.30
Torsdag 28 maj Utflykt

 

Onsdag 3 juni  Gökotta vid Hesjön.
Samåkning från Träffpunkt Stationen kl.8.00

Onsdag 24 juni kl.13 Sommarfest för anhöriga och närstående på Klippan i Virserum

Onsdag 12 augusti Bussresa för anhöriga och närstående.
Information kommer.

Vissa aktiviteter i kommunen sker i samarbete med Anhörigföreningen i Hultsfreds kommun samt med Vuxenskolan och ABF.
Se Anhörigföreningen och studieförbundens program

Anmälan till alla aktiviteter sker på telefon: 24 02 66, 24 10 34

VÄLKOMNA!