Ånglegöl, Virserum

Platshållare för bildspel

Mysig karpsjö som har framtiden för sig.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, braxen, sutare, sarv, karp

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 22 hektar
Maxdjup: 4,5 meter
Medeldjup: 1,9 meter

Tips för…
Ett perfekt nybörjarvatten för de som vill prova på karpfiske. Ta då kontakt med klubben så hjälper de till. Även specialister inom karpmete vill ibland prova nya vatten och då kan Ånglegöl vara ett bra alternativ.

Fiskekortsförsäljare karpfiske:
Johan Nelson, Målilla
070-601 97 99 eller 0495-211 69
Christian Hermansson, Vetlanda
073-067 98 89

Övrigt fiske
Gäller vanligt spinnfiske, mete (ej karpfiske) pimpel mm. Medlem fiskar på medlemskortet!

Fiskekortförsäljare:
Virserums Turistbyrå
0495-307 85
GULF (Virserums Bilservice)
0495-304 53

Ånglegöl ligger mellan Målilla och Virserum, intill väg 23. Sjön är ett av de bra exemplen på hur man kan skapa en attraktiv sportfiskesjö genom att sätta i karp. Virserums SFK arrenderar sjön. De har den som klubbvatten och säljer även fiskekort.

Ånglegöl är en skogssjö med typiskt utseende. Växtligheten i sjön är gles och består av starr, säv, gäddnate och näckrosor. Bottnen är mest mjuk av ett lager dy men på vissa platser finns hårdare grusbotten, främst på södra sidan där vägen går. Omgivningen runt sjön består av björk närmast sjön och därefter tall- och granskog. Parkering finns på den gamla vägen i sydvästra hörnet av sjön, där även informationstavla, hyrbåt och fångstrapportering finns.

Fisket i Ånglegöl

Första karparna sattes ut 2004 och totalt har det satts i drygt 200 fiskar. Fiskarna växer bra och under 2008 har flera karpar över 5 kg fångats. De flesta fiskarna tas på bottenmete med boilies men det går även att fånga karp på flötmete eller på ytan. Platser för karpfiske finns runt hela sjön och man behöver inte uppleva trängsel. Ofta hittar man karpen i anslutning till vegetation där den hittar föda i form av larver och maskar.

Reglerna för fisket säger att fångade karpar ska släppas tillbaka i sjön och man får inte använda sig av mer än 3 spön. Vidare får man inte elda runt sjön eller fiska på de två sommarstugetomterna. För mer information, gör ett besök på Virserumsklubbens hemsida. Gädda och abborre finns det gott om i sjön och det fungerar bra att ismeta gädda och pimpla abborre på vintern.