Allergi- och specialkost inom skola och förskola

Vår ambition är din trygghet. Det är ovanligt att man är allergisk mot mat och många låter bli att äta livsmedel som de felaktigt tror att de är överkänsliga mot. Det är viktigt att få en diagnos om man misstänker att man själv eller ens barn är överkänsligt mot något livsmedel. Ta därför kontakt med en legitimerad läkare för hjälp med detta.

Serviceenheten har tagit fram en handlingsplan för hur vi ska arbeta med allergi- och specialkost. Vi vill skapa säkra rutiner kring detta som är en självklarhet för många men så ångest och oroväckande för andra. Vår ambition är att alla ska känna sig säkra när de äter hos oss!

Denna handlingsplan är känd av skola, skolhälsovård samt kostservice personal.

Har du frågor som du inte får svar på här eller bara vill prata om något kring detta ämne är du varmt välkommen att ringa. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Läkarintyg

  • För att vi ska kunna servera en säker allergi- och specialkost till ditt barn kräver vi en ifylld registreringsblankett samt läkarintyg.
  • Vi behöver en fortlöpande information om något förändras i ditt barns kost.
  • Registreringsblankett finns att hämta hos skolsköterska eller förskolepersonal.

Delat ansvar

Föräldrar och anhöriga

  • Lämna nödvändig information om barnets allergi eller intolerans via registreringsblanketten kompletterat med ett läkarintyg

Barnet eller eleven

  • Bör tidigt ha åldersadekvat kunskap och information om sin allergi, behandling och kost

Kostservice

  • Tillhandahålla en säker allergi- och specialkost som avviker så lite som möjligt från normalkosten

Kostservice rutiner

Serviceenheten arbetar enligt HACCP, faro- och riskbaserat kontrollsystem som säkerställer matens väg från grossist till slutkonsument. I de produktionssteg som det finns en fara eller en risk för att livsmedlet ska bli förstört eller ”smittat” med allergener har en åtgärd satts in.

Vår ambition är att alla ska få en säker och god mat!

Tillbuds- och skadeanmälan

Om olyckan skulle vara framme finns det en handlingsplan för hur personalen ska agera. Vi kontaktar alltid föräldrarna om misstanke finns att Ert barn skulle ha fått i sig en allergen som barnet är överkänsligt emot

En tillbuds- och skadeanmälan skall också alltid göras för att vi ska kunna förhindra att liknande olyckor inträffar.

Tillbuds- och skadeanmälningsblanketten finns att hämta på skolan eller förskolan.