Alegöl, Stora Hammarsjöområdet

Regnbågsgölen där flugfiskaren hittar rätt.

Fiskarter:
Regnbåge, ruda

Enkla sjödata:
Sjöyta: Ca 1 hektar
Maxdjup: >5 m
Medeldjup: Ingen uppgift

Tips för…
Alla kan lära sig att flugfiska och i Alegöl bjuds chansen. Ett perfekt nybörjarvatten.

Fiskekortförsäljare
Frendo (Preem), Hultsfred, 0495-100 98
Frendo (INGO), Målilla, 0495-200 06
Lundhs Hund-Jakt-Fiske, Hultsfred, 0495-412 95
Hultsfreds Turistbyrå, 0495-24 05 05

Alegöl eller Ålegöl, som det står på kartor, är ett fint regnbågsvatten. Gölen ligger ca 5 km söder om Hultsfred och för att hitta den så svänger man av från väg 34 och följer skyltning. Gölen ingår i Stora Hammarsjöns FVO som SFK Kroken arrenderar. Klubben sätter regelbundet ut regnbåge varje säsong. Regnbågen som tas från en lokal fiskodlare är fin och stridbar. Vattnet är en typisk skogsgöl men med förhållandevis klart vatten då källvatten rinner ut i gölen. Omgivningen består av tallskog och myrmarker. På stranden växer pors och i vattnet är växtligheten sparsam och består av starr och näckrosor. Runt sjön finns en mängd bryggor som gör fisket lättillgängligt. Parkering, vindskydd och grillplats finns intill gölen.

Fisket i Alegöl

Bara fiske med fluga är tillåtet. Klubben sätter regelbundet ut regnbåge och Alegöl är ett mycket bra nybörjarvatten för att träna flugfiske. Det är bra med kastutrymme, något som ofta behövs då man är nybörjare. Lämplig flugfiskeutrustning är klass 5-6 och flugor som är bra är Europa-12, Montana i olika färger/varianter, Wolly bugger, Streaking caddies och olika Zonker. Det är bra att testa olika flugmönster och att fiska flugan på olika djup. Eftersom regnbågen är en laxfisk så trivs den bäst i lite kallare vatten. Under vår och höst är den aktivare och står på grundare vatten, ofta strandnära. Under sommaren då det är varmt är fisket sämre, då fisken ställer sig på de djupare områdena.

Regnbågsfisket är därför bäst då vattnet inte är alltför varmt och ofta är fisket bra vid väderomslag. Ofta ser man vakande fisk och det lönar sig ofta att prova att lägga flugan intill vakringar. Den vanligaste storleken på fisken är mellan 1-2 kg men det fångas även större fiskar, ibland uppåt 5 kg. Vid informationstavlan finns en pärm där man registrerar fångad fisk. Det är viktigt att rapportera fångster för att klubben ska kunna utvärdera och följa upp fisket på bästa sätt.