Akut hjälp

Här finns telefonnummer om du behöver hjälp eller stöd.

Telefonnummer om du behöver hjälp direkt

112

Om du eller någon annan är i en akut situation och behöver hjälp direkt. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Socialjour, kvällar och helger, 112

Om du har ett akut ärende efter kontorstid som inte kan vänta till kommande vardag. Du ringer 112 och ber om att komma i kontakt med Höglandets socialjour. Du blir då kopplad till socialjouren.

På socialjouren får du akut stöd när du är i en utsatt situation. Det kan handla om våld, missbruk och övergrepp eller om du misstänker att någon annan far illa.

Socialförvaltningen, via kommunens växel 010 – 354 20 00

Om du har ett akut ärende under kontorstid på vardagar. Du ringer då kommunens växel och ber om att bli kopplad till socialförvaltningen.

Det kan handla om våld, missbruk och övergrepp eller om du misstänker att någon annan far illa.

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning Kalmar, 010 – 358 12 94

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Psykiatrisk akutmottagning Västervik, 010 – 358 64 73

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Telefonnummer till stödlinjer

BRIS barnens hjälptelefon, 116 111 dygnet runt

Till BRIS (Barnens rätt i samhället) kan man ringa om man vill prata med en vuxen.

Prata med oss | Bris – Barnens Rätt i Samhället

BRIS stödlinjer för vuxna, flera nummer (se länk)

BRIS (Barnens rätt i samhället) tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med om frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan vara anonym.

Bris stödlinjer för vuxna | Bris – Barnens Rätt i Samhället

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa.

Vanliga frågor – Kvinnofridslinjen

Brottsofferjouren, 116 006

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och få stöd och information.

Kontakt – BOJ (brottsofferjouren.se)