Publicerad:

Hultsfred kommun stiger 33 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet – bästa resultatet på 20 år!

Tumme upp

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet. Hultsfreds kommun hamnar på plats 145. Det innebär att det sammanfattande omdömet har förbättrats med 33 placeringar jämfört med 2020 och är det bästa siffran på 20 år.

I hela nio av de tolv olika frågeställningarna som företagen svarat på är betyget uppåt. Det fortsatta arbetet med Lots ger resultat då betygen för kommunens service, bemötande och information till företagen stiger uppåt. Även attityder från både tjänstemän och kommunpolitiker får höga betyg och placerar oss på topp 100 inom dessa områden. I kommunens Lots ingår ett 20-tal medarbetare från olika avdelningar som på något sätt har kontakt med företag i sitt arbete, dessa utgör navet för den företagslotsande organisationen.

– Jag är mycket glad över de förbättringar som framgår av rankingen. Det sporrar oss att fortsätta med ett aktivt arbete för ett bra företagsklimat i kommunen. Utvecklingskontoret har en strategi för hur politiker, tjänstemän och näringsliv tillsammans ska jobba vidare, säger Lars Rosander, kommunalråd.

Den största förändringen med hela 66 platser görs glädjande nog i ett av de områden där kommun bedömts sämre under många år ”tillgång till medarbetare med relevant kompetens”. Placeringen är fortfarande blygsam men resultat pekar på att kommunen är på rätt väg i denna så viktiga fråga.

Andra områden som har fått ett bättre resultat är bland annat ”negativ påverkan av brottslighet/otrygghet” som höjdes med 35 placeringar.

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå från tiotusentals företagare och politiker. De bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

I Kalmar län besvarades årets enkät av 1274 företagare och 97 av dessa kom från Hultsfred kommun.