Brandskyddsrond för privatpersoner

Brandfarlig varaTända tändstickor

Hitta och rätta till risker i ditt hem

Fördjupad brandskyddsrond för lägenhet,villa & radhus

Varje år brinner det i över 6 000 hem. Med kunskap om dessa bränder har vi här samlat råd om hur du undviker brand i ditt hem. Gå brandskyddsronden, bocka av fixa det som behövs så snart som möjligt.

Vilka risker har du i ditt hem?, har du fungerande brandvarnare? har du koll på elektrisk utrustning?

Med en checklista kan du enkelt se över ditt förebyggande brandskydd i ditt hem, och hitta just dina risker.

Så öppna upp checklistan under se även och gör din kontroll redan idag.