Ansökan om rätt att slutföra skolgången

En elev i grundskolan eller i grundsärskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen även om skolplikten upphör dessförinnan. En elev i grundskola eller i grundsärskolan har också rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform.

Frågan om rätt att slutföra skolgången prövas av hemkommunen.

Ansökan skickas till: Förskola och grundskolan, Box 172, 577 24 Hultsfred

Vid frågor ring 0495-24 04 51, 24 04 62, 24 04 52