Biblioteksplan

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en ny lokal biblioteksplan utifrån den nya bibliotekslagen och den regionala biblioteksplan som Regionförbundet i Kalmar län har antagit. Planen har arbetats fram under 2015 tillsammans med personalen på biblioteket. Den är tänkt att revideras vart tredje år.
Planen antogs av kommunfullmäktige 2 november 2015 §142.