Blankett kontaktuppgifter för barn i förskola/elev i grundskola

Här hittar du en blankett för att lämna kontaktuppgifter till elev i grundskolan eller barn i förskolan. Vi kallar den för plåsterlapp.

Uppgifterna behöver vi så att vi lätt kan nå dig som förälder eller annan närstående till barnet/eleven. Vi behöver också veta om ditt barn har några allergier eller ett annat modersmål än svenska. På blanketten vill vi också ha ditt godkännande till fotografering eller filmning i skolan samt om barnet får åka med i bilar/bussar som personalen kör.

Blanketten lämnas till din mentor på skolan eller på din förskola.

Vid frågor ring: 0495-24 04 51, 24 04 62 eller 24 04 52