27,7 miljoner plus i resultatet för 2018

Ekonomichef Henric Svensson samt Lars Rosander, Tomas Söreling och Åke Nilsson, kommunstyrelsens arbetsutskott.Ekonomichef Henric Svensson samt Lars Rosander, Tomas Söreling och Åke Nilsson, kommunstyrelsens arbetsutskott.

Hultsfreds kommuns resultat för 2018 blev en vinst på 27,7 miljoner. Det är nästan tre gånger så mycket som de budgeterade 9,3 miljonerna.

De största avvikelserna från budgeten stod ÖSK för med ett plusresultat på 7,1 miljoner, samt pensionsmedel med ett plus på 5,6 miljoner eftersom pengarna placerats på ett sätt som givit bra avkastning. De största negativa avvikelserna stod socialnämnden med ett minus på 4,1 miljoner och kostnad för skolmoduler med ett minus på 2,4 miljoner för.

Hultsfreds kommun hade räknat med en rejäl ökning av de långfristiga skulderna under 2018, men kunde istället amortera cirka 25 miljoner på lånen. Anledningen till det är bland annat försäljning av fastigheter och att vissa planerade investeringar sköts fram till nästa år.

Kommunen investerade drygt 60 miljoner 2018, cirka 100 miljoner mindre än budgeterat. Det beror främst på att bygget av den planerade nya förskolan inte kom igång under året.

Hela koncernens resultat blev 35,2 miljoner plus.

Det positiva resultatet ger en möjlighet för kommunen att sätta av pengar för att täcka upp eventuella budgetunderskott i kommande års budgetar.

– Resultatet är väldigt positivt, och vi är så klart glada. Samtidigt vet vi att vi har en utmaning framåt under 2019 och 2020, säger kommunalråd Lars Rosander.