18-årsgräns på solarium

Sedan 1 september 2018 är det 18-årsgräns på att sola i solarium enligt Strålskyddslagen. Om du har solarier i din verksamhet måste du säkerställa att ingen under 18 år använder solarierna. Det gäller för såväl bemannade som obemannade solarier.

Du som driver en verksamhet med solarier får inte låta någon som är under 18 år sola i solarierna. För att uppfylla lagen måste du har rutiner för hur du ska kontrollera att dina kunder har fyllt 18 år.

Har du en bemannad verksamhet ska din personal känna till 18-årsgränsen och kontrollera kundernas ålder genom att begära legitimation. Har du en obemannad verksamhet behöver du ha en teknisk lösning som endast ger kunder över 18 år tillträde till solarierna.

Du kan läsa mer om bestämmelserna och vilka tekniska lösningar som är godkända på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Länk till Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida om 18-årsgräns på solarium.

Kommunen har tillsyn över solarier
I Hultsfreds kommun är det miljö- och byggnadsförvaltningen som har tillsyn över verksamheter med solarier. Vi kontrollerar att du som har solarier i din verksamhet följer Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier.