Publicerad: Uppdaterad: 2016-09-27 10:43

17 kommuner skriver till staten om att ge asylsökande möjlighet att stanna i sina kommuner

skrivande hand

17 kommuner, däribland Hultsfred, har den 16 augusti skrivit ett brev till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. De 17 kommunerna har som gemensam nämnare att det finns asylboenden i kommunerna.  Kommunerna vill att de som bor på asylboenden ska kunna erbjudas möjligheten att stanna i just den kommunen där de har bott i väntan på besked om sin asylansökan om att stanna i landet.

Detta skulle kunna innebära att barn och ungdomar kan få stanna kvar på förskolor och skolor där de redan har vänner och känner lärare. Vuxna skulle kunna fortsätta praktik, kontakter med nätverk och organisationer som skulle kunna påskynda och underlätta möjligheten till jobb. Frivilligorganisationer, idrottsklubbar, andra föreningar och samfund skulle kunna bygga vidare på de relationsskapande insatser de redan gör och idrottstalanger skulle kunna växa. Lokala arbetsgivares intresse av att satsa på praktikanter skulle öka om de visste att det kunde leda till att individerna fanns kvar för en mer långsiktig relation. Det skulle underlätta kommunernas planering för det samlade mottagandet.

Allt mottagande är ett långsiktigt åtagande för kommunerna och därför behöver bästa möjliga förutsättningar skapas för enskilda.

Kommunerna skriver nu till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen med en önskan om att hänsyn ska tas till de olika former av anknytning som enskilda nyanlända kan ha hunnit få till kommunen under tiden de inväntat besked på sin asylansökan.

Berörda kommuners så kallade kvot för mottagande skulle kunna utgå från detta vid kommande placeringsbeslut. Alla kommuner kommer inte att kunna ta emot så många som årligen beviljas uppehållstillstånd på det lokala asylboendet, men i olika omfattning skulle en sådan möjlighet påverka många enskilda personers förutsättningar till det bättre.