Standardbild

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom allmänna…
Standardbild

Socialnämnden

Till socialnämndens uppgifter hör att: göra sig väl förtrogen med…
Standardbild

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har på kommunfullmäktiges…
Standardbild

Valnämnden

Valnämnden administrerar och organiserar valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige,…
Standardbild

Om nämndarbetet

Sammanträdesschema På hösten före sammanträdesåret bestäms sammanträdestiderna för fullmäktige, kommunstyrelsen…