Visa bara Vanliga frågor från Guide för förtroendevalda

Kommunstruktur
Kommunens organisation
  Kommunfullmäktige Fullmäktige beslutar om till exempel mål, taxor, budget…
Standardbild
Jäv
Ställföreträdarjäv: gäller den som är förvaltare, god man eller firmatecknare…