deltagare ur "Ledarutveckling över gränserna 2017"från vänster; Pernilla Milered, Erica Kessén, Adrijana Lisedal,

”Att bli lite bättre varje dag”

Pernilla Milered, Erica Kessén och Adrijana Lisedal, har alla höga…