Språkvalet

Skolverket har tagit fram information till elever och föräldrar om språkvalet. Det finns både en broschyr och ett bildspel. Språkvalet är nu extra viktigt då moderna språk kan ge extra meritpoäng. Eleverna väljer språk på våren i årskurs 7.

I Hultsfred kan du välja:

  • tyska
  • franska
  • spanska

Den som inte väljer ett modernt språk kan istället välja:

  • svenska/svenska som andraspråk
  • engelska
  • teckenspråk

Har du önskemål om att byta språkval så hittar du en blankett för det längst den på sidan. Blanketten skickas till: Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred.