Språkvalet

Eleverna väljer språk på våren i årskurs 5 inför start med undervisning i valt språk i årskurs 6. Förutom att det är användbart, roligt och berikande att kunna andra språk kan det ge viktiga meritpoäng både vid ansökan till gymnasieskolan och högskolan.

Skolan rekommenderar att alla elever läser ett av de moderna språken (tyska, franska eller spanska) men vid behov kan eleven i samråd med lärare och vårdnadshavare istället välja:

  • svenska/svenska som andraspråk
  • engelska
  • teckenspråk

Har du önskemål om att byta språkval så hittar du en blankett för längre ned på sidan under rubriken blanketter. Blanketten skickas till: Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred.